Ile energii elektrycznej wytworzyły małe instalacje OZE w 2019 roku?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Konwencjonalna vs. OZE

Najnowszy raport Urzędu Regulacji Energetyki wykazał, że na koniec 2019 roku moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym w Polsce wynosiła ponad 9 GW. Moc zainstalowana w małych instalacjach OZE wyniosła prawie 163 MW, natomiast w mikroinstalacjach ponad 1 GW. Udział OZE w krajowej generacji wzrósł z 7 procent w 2016 roku do 9 procent w roku 2019.

Według Rafała Gawina - Prezesa URE, rola małych instalacji OZE w krajowym systemie elektroenergetycznym z roku na rok powinna być coraz większa, szczególnie w kontekście trwającej transformacji energetycznej i potrzeby zaprojektowania nowej struktury rynku energii. Prezes URE dostrzega także konieczność systemowego wspierania dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Małe instalacje OZE

Mała instalacja OZE, to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

W 2019 roku, 817 instalacji należących do 700 podmiotów wyprodukowało łącznie 342 GWh energii elektrycznej. Łączna moc małych instalacji OZE w 2019 roku wyniosła 163 MW.

Najwięcej małych instalacji OZE w 2019 roku w Polsce - 341, stanowiły małe elektrownie wodne. Ich łączna moc zainstalowana wyniosła 51,5 MW. Na drugim miejscu znalazły się instalacje fotowoltaiczne, których liczba wyniosła 247, a łączna moc zainstalowana 47,5 MW. Na trzecim miejscu - małe elektrownie wiatrowe, których w Polsce znalazło się 114 o łącznej mocy zainstalowanej 33,1 MW.

Na czwartym miejscu znalazły się małe instalacje wykorzystujące biogaz, których w Polsce jest 113, a ich łączna moc zainstalowana wynosi 30,2 MW. Najmniej w naszym kraju jest małych instalacji produkujących energię z biomasy. Pod koniec 2019 roku w Polsce funkcjonowały tylko dwie takie instalacje o łącznej mocy 0,47 MW.

Wzrost produkcji energii elektrycznej z małych instalacji OZE

W 2019 roku produkcja energii elektrycznej z małych instalacji OZE znacząco wzrosła w porównaniu z 2018 rokiem. W 2019 roku instalacje wyprodukował ponad 342 GWh energii elektrycznej. Dla porównania, w 2018 roku było to 208 GWh, w 2017 - 209,1 GWh, a w 2016 roku 176,6 GWh.

Jak podaje URE, najwięcej energii 2019 roku – ponad 158 GWh – wyprodukowały małe elektrownie wodne. Z tego źródła w ubiegłym roku pochodziło 46 proc. energii wytworzonej przez wszystkie małe instalacji OZE.

Na drugim miejscu znalazły się biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż rolniczy, które wytworzyły ponad 102 GWh energii. Trzecie miejsce przypadło małym elektrowniom wiatrowym, w których wytworzono ponad 51 GWh energii.

Sprzedaż energii

Według danych URE, procentowo najwięcej energii sprzedawcy zobowiązanemu sprzedały źródła biomasowe - ponad 96 procent, wodne - 93 procent i wiatrowe - prawie 89 procent. Najmniej energii sprzedały małe źródła wykorzystujące energię słońca (- 50 procent oraz biogazowe - 28 procent.

Najwięcej energii - prawie 148 GWh sprzedali wytwórcy z instalacji wykorzystujących energię wody. Ponad trzykrotnie mniej energii sprzedały plasujące się na drugim miejscu małe instalacje wiatrowe - 45 GWh.

Źródło: URE

Zobacz również