Według szacunków EurObserv’ER w roku 2013 w stosunku do roku 2012 ilość energii wyprodukowanej ze spalania odpadów wzrosła jedynie o 0,7%.

Chodzi tutaj o spalanie odpadów komunalnych uwzględniając ich część organiczną (kartony, odpady kuchenne). Wzrasta sprzedaż ciepła do sieci ciepłowniczych, co polepsza stopień wykorzystania energii zawartych w tych odpadach i pokazuje synergię między spalarniami a sieciami ciepłowniczymi.

W skali Europy, moc cieplna w 2013 r. wzrosła o 7,8% w stosunku do 2012r i osiągnęła poziom 2,4 Mtoe, zaś produkcja energii elektrycznej utrzymuje się na poziomie 18,7 TWh. Taka struktura pokazuje implementację prawodawstwa europejskiego, a zwłaszcza dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (2008/98 / WE), która zachęca operatorów do optymalizacji efektywności energetycznej elektrowni i do poszukiwania nowych rynków zbytu dla produkowanego w nich ciepła.

Polska i Wielka Brytania – „Nie” dla spalarni odpadów?

Wielka Brytania i Polska to kraje, które w przeprowadzonych badaniach „Energia z odpadów 2014-2015” nie wykazały planów zwiększenia liczby nowych projektów spalarni. Co więcej, te kraje nie odnotowały w ostatnich miesiącach wzrostu liczby takich instalacji
Zapotrzebowanie na tego typu instalacje w Europie będzie zależało od tego, czy będą budowane nowe instalacje, czy też spalarnie będą modernizowane, by spełniały nowe, coraz bardziej wygórowane normy.
Przewiduje się również, że większość istniejących już spalarni odpadów będzie zamykana, zwłaszcza w Niemczech, gdzie już obecnie instalacje mogą przetworzyć zdecydowanie więcej odpadów niż jest do nich dostarczane. Popyt na tego typu instalacje w najbliższych latach będzie rósł w krajach Europy Wschodniej, gdzie nie dokonały się jeszcze do końca transpozycje dyrektyw europejskich. 

Operatorzy spalarni odpadów

Operatory spalarni to głównie firmy francuskie, takie jak Veolia Environement i GDF Suez, częściowo w posiadaniu funduszy publicznych i firmy niemieckie, będące prywatnymi przedsiębiorstwami Rethman-Remondis i Alba grup. Firmy hiszpańskie są zależne od największych grup budowlanych. Firmy holenderskie są w posiadaniu prywatnych funduszy inwestycyjnych jak AVR Gansewinkel i Biff lub działają jako spółki komunalne – Delta.
smieci-firmy

Źródło: EurObserv’ER 2014