Ile energii wyprodukowały instalacje OZE w 2021 roku?

Od wielu lat w Polsce jest realizowana transformacja energetyczna, która zapewniła dotychczas około 17 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. W dalszym ciągu w miksie energetycznym Polski dominują węglowe źródła wytwórcze. Ile energii elektrycznej zapewniły OZE w Polsce w ubiegłym roku? Prezentujemy liczby przedstawione przez Agencję Rynku Energi w podsumowaniu za 2021 rok.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Eksperci Agencji Rynki Energii wyjaśniają, że krajowy miks energetyczny w ostatniej dekadzie uległ znaczącej zmianie za sprawą międzynarodowych zobowiązań oraz realizacji polityki energetycznej. W 2010 roku 81,8 proc. mocy zainstalowanej (z 36,2 GW) w kraju było mocami węglowymi. OZE wówczas odpowiadały za zaledwie 6,1 proc. mocy zainstalowanej. System zielonych certyfikatów funkcjonował już funkcjonował, jednak dopiero kolejne kilka lat przyniosło przyspieszenie w rozwoju OZE, głównie w obszarze energetyki wiatrowej. ARE informuje, że do 2015 roku powstało już 4 922 MW mocy w elektrowniach wiatrowych. Niestety, w 2016 roku uchwalona została tzw. ustawa odległościowa, która zmniejszyła dynamikę rozwoju tego segmentu OZE. Innym segmentem OZE którego nie widać tak dobrze w strukturze mocy, jest biomasa, która przez pierwsze lata rozwoju OZE była w Polsce głównie współspalana z węglem. Oznacza to, że moce węglowe mogły w praktyce wytwarzać zieloną energię poprzez dosypywanie biomasy do kotła. 

Dynamika transformacji w Polsce przyspieszyła w ciągu ostatnich 3 lat

Ostatnie trzy lata to ogrom postępu jaki poczyniono w obszarze transformacji energetycznej w Polsce. OZE stanowią w 2021 roku już 30,3 proc. mocy zainstalowanych (z 55,96 GW). Alternatywne źródła energii w Polsce to głównie energetyka wiatrowa (7,1 GW) oraz fotowoltaika (7,7 GW). Udział mocy węglowych w krajowym miksie spadł do 58,5 proc., pomimo wzrostu nominalnych mocy zainstalowanych z 29,6 do 32,7 GW. Jak wyjaśnia ARE, szczególnie warty zauważenia jest gwałtowny rozwój wspomnianej już fotowoltaiki, która to w ciągu ostatnich trzech lat, głównie za sprawą instalacji prosumenckich, wzrosła z 1 551 MW w 2019 do 7 670 MW mocy zainstalowanej w 2021 roku.

Źródło: ARE

16 proc. energii zapewniły OZE

W 2021 roku 16,9 proc, energii elektrycznej w Polsce wyprodukowano w instalacjach OZE (30,4 TWh). Największym źródłem OZE jest od wielu lat w Polsce energetyka wiatrowa, odpowiedzialna za produkcję ponad 15 TWh rocznie. Udział węgla w miksie energetycznym zmalał w 2021 roku do 70,8 proc. (co oznacza produkcję około 127 TWh) - informują analitycy Agencji Rynku Energii. Należy jednak pamiętać o wyjątkowej sytuacji na rynku energii w 2021 roku, kiedy to elektrownie produkowały tak dużo energii (w dużym stopniu z uwagi na wzrost eksportu), że zaczynało im brakować węgla.

W 2010 roku, z 157,7 TWh wyprodukowanych w krajowych elektrowniach, aż 86,6 proc. pochodziło z węgla. OZE odpowiadało za zaledwie 6,9 proc. produkcji. Największą różnicę pomiędzy udziałem w mocy zainstalowanej a produkcji energii widać w przypadku biomasy i biogazu. W 2010 roku źródła te odpowiadały za zaledwie 0,4 proc. mocy zainstalowanej, jednak aż za 4 proc. energii wyprodukowanej. Było to oczywiście wynikiem produkcji energii ze współspalania tych paliw z węglem. Według danych za 2015 rok widzimy już postępujący rozwój OZE – 13,7 proc. energii wyprodukowano ze źródeł odnawialnych. 

Źródło: ARE

Spada emisyjność polskiej produkcji energii elektrycznej

ARE informuje, że postępująca transformacja krajowej energetyki przekłada się na emisje CO2 na jednostkę energii. Na poniższym wykresie zaprezentowana została szacunkowa emisyjność energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce, z uwzględnieniem energetyki odnawialnej (szacunki nie uwzględniały energetyki przemysłowej). Jest jeszcze za wcześnie aby przedstawić dane o emisji za 2021 rok, jednak trend wieloletni jest widoczny – emisyjność krajowej energetyki spada. Od 2010 roku emisja CO2 z wyprodukowanej MWh spadła o 16,6 proc. 

Źródło: ARE

Rośnie udział zielonej energii

Udział zielonej energii w krajowym miksie systematycznie, choć powoli, rośnie. Ze względów systemowych i finansowych, nie jest możliwe szybkie zastąpienie węglowego parku wytwórczego. Transformacji energetycznej nie można już zatrzymać. Będzie ona dalej realizowana za sprawą zarówno decyzji politycznych zapadających na szczeblu krajowym jak i europejskim, jak i za sprawą czynników rynkowych.

Źródło: Agencja Rynku Energii 

Zobacz również