Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia z dnia 25 marca 2015 r. dotyczący maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

 
Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,  z instalacji, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji  wynosi 4 579 491 MWh, w tym maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła energii o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok wynosi 2 289 745 MWh. Maksymalna wartość energii elektrycznej wynosi 1 744 694 319 złotych. 
 
Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. przez nowych wytwórców, wynosi 50 449 950 MWh, w tym maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać wytworzona w instalacjach odnawialnego źródła energii o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok wynosi 30 907 350 MWh. Maksymalna wartość energii elektrycznej wynosi 18 201 331 716 złotych.
 
Jeżeli instalacje ulegną modernizacji po wejściu w życie rozdziału 4 ustawy o OZE, nie będą mogły oferować wyprodukowanej przez siebie energii na aukcjach.