Ile jest mikroinstalacji OZE w Polsce? Dynamiczny rozwój fotowoltaiki prosumenckiej

W ciągu ostatnich kilku lat polski rynek energetyki odnawialnej niesamowicie się rozwinął. Udział głównie energii słonecznej w polskim miksie energetycznym rósł i w dalszym ciągu rośnie bardzo gwałtownie, co poskutkowało tym, że rok 2022 zamknęliśmy z nowymi mocami z mikroinstalacji OZE na poziomie 3,18 GW, których zdecydowanie największą część stanowi fotowoltaika. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) poinformowało o szczegółach związanych ze strukturą przyłączonych instalacji prosumenckich w 2022 roku. W jaki sposób wprowadzenie nowego systemu rozliczeń wpłynęło na nowe moce? Nietrudno się domyślić.

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec
Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor GLOBENERGIA
PTPiREE podało ile przyłączono mikroinstalacji fotowoltaicznych

Podziel się

PTPiREE od lat prowadzi bazę danych i bada dynamikę przyrostu liczba mikroinstalacji podłączonych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). To, że przyłączeń było więcej i więcej jest wiadome - każdy z nas widział jak wiele osób w sąsiedztwie, w rodzinie, czy też w pracy ma własną i nową mikroinstalacją fotowoltaiczną. Do ogólnej liczby wliczane są także inne mikroinstalacje OZE, głównie wiatrowe, które jednak są niezwykłą rzadkością. W jaki sposób jednak zmieniało się to na przestrzeni lat?

Ostatnie lata to niespotykany rozwój fotowoltaiki

Weźmy okres od początku 2019 roku do końca 2022 - czy ktoś mógłby spróbować zgadnąć ile razy zwiększyła liczba mikroinstalacji? Otóż wzrosła 22-krotnie. To niespotykany wzrost, który związany był z prosumenckim systemem rozliczeń za sprzedaż energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD od początku 2019 roku do końca grudnia 2022 roku uległa ponad 22 krotnemu wzrostowi (o 2132%), przy jednoczesnym blisko 27 krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach

informuje PTPiREE 

Zobaczmy więc w jaki sposób zwiększała się liczba mikroinstalacji OZE w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.

Łączna liczba przyłączonych mikroinstalacji fotowoltaicznych na przestrzeni lat

W rekordowym pod względem liczby przyłączeń 2021 roku OSD przyłączyli do swoich sieci ponad 396 tys. nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 3 GW. W roku 2022 przyłączonych zostało ponad 356 tys. mikroinstalacji, czyli o 40 tys. mniej niż rok wcześniej. Moc zainstalowanej fotowoltaiki przez prosumentów wyniosła jednak więcej - 3,18 GW. Wynika to z tego, że montowane instalacje były względnie większe niż w 2021 roku.

Rok 2022 - rok fotowoltaiki

W IV kwartale 2022 roku przyłączono do sieci ponad 33,5 tys. nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 375 MW. Na koniec grudnia 2022 roku łącznie liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej wyniosła blisko 1,21 mln, a ich moc ponad 9,25 GW. Czy wpływ na liczbę mikroinstalacji miało wprowadzenie net-billingu?

Przyłączone mikroinstalacje w 2022 roku

Z wykresu wynika kilka rzeczy. Przede wszystkim widać olbrzymi marcowy przyrost mikroinstalacji przyłączonych do sieci (74 859). Do końca marca 2022 roku instalacje miały możliwość skorzystania jeszcze z net-meteringu, co spotęgowało zainteresowanie fotowoltaiką w pierwszym kwartale 2022 roku, ponieważ warunkiem pozostania w systemie opustów było przedłożenie kompletnego i poprawnego zgłoszenia o przyłączenie. 

Prawo energetyczne jest jednak tak skonstruowane, że operatorzy mają 30 dni na przyłączenie mikroinstalacji do sieci. Tak więc jeżeli ktoś zainwestował w fotowoltaikę jeszcze w marcu, to teoretycznie mógł otrzymać przyłączenie najpóźniej z końcem kwietnia. Czerwiec natomiast to absolutny krach w przyłączeniach mikroinstalacji - wówczas bowiem rozpoczął się miesiąc, w którym przyłączane były instalacje działające w net-billingu. Po delikatnym odbiciu w lipcu, od sierpnia obserwuje się generalnie tendencję spadkową. W grudniu przyłączono jedynie 8,5 tys. mikroinstalacji OZE.

Czy rok 2023 przyniesie ustabilizowanie się liczby przyłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych? Czy pójdziemy bardziej w kierunku autokonsumpcji? Czy popularność zdobędą magazyny energii? Są to kierunki rozwoju prosumenckich systemów OZE, które pozwolą na wykorzystać net-billing na swoją korzyść, a także wygrać ze zjawiskiem wojny falowników.

Źródło: PTPiREE.

Zobacz również