Globalna transformacja energetyczna oferuje szansę na transformację sektora energetycznego we wszystkich aspektach. Przejście na odnawialny, rozproszony, zdekarbonizowany system energetyczny zapewnia szereg korzyści społecznych i ekonomicznych, w tym wzrost zatrudnienia. Jakie są statystyki dotyczące zatrudnienia kobiet w sektorze OZE?

Udział kobiet zatrudnionych w sektorze OZE

Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej z 2019 roku, sektor energetyki odnawialnej zatrudnia około 32% kobiet. Dla porównania, cały sektor energetyczny zatrudnia około 22% kobiet.

Podział na dziedziny

W przypadku odnawialnych źródeł energii udział kobiet w zawodach związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką (STEM – science, technology, engineering and mathematics) jest niższy niż na stanowiskach administracyjnych. Według raportu, na stanowiskach związanych ze STEM zatrudnionych jest 28% kobiet, na innych stanowiskach technicznych 35%, a na stanowiskach administracyjnych 45%. Łącznie, w całym sektorze odnawialnych źródeł energii zatrudnionych jest 32% kobiet.

Udział kobiet w strukturze zatrudnienia w OZE, źródło: IRENA

Postrzeganie ról płciowych jest odbierane jako najważniejsza przeszkoda w wejściu kobiet do sektora. Wpływają na to normy kulturowe i społeczne. W rozwoju kariery w sektorze OZE kluczowe znaczenie mają umiejętności związane z nauką, techniką i matematyką, a ze względu na poglądy na temat mniejszych zdolności kobiet w tym zakresie, ich obecność w tych dziedzinach jest wciąż ograniczona.

Bariery

Brak odpowiednich umiejętności i przeszkolenia w sektorze energii odnawialnej pozostaje kluczową barierą dla zatrudnienia kobiet zarówno w kontekście nowoczesności, jak i samego dostępu do zatrudnienia. Dotyczy to zarówno tych kobiet, które chcą wejść do sektora energii odnawialnej, ale także tych, które są już zatrudnione. Niskie wskaźniki zapisów na kursy związane z nauką i techniką przekładają się na niższą reprezentację kobiet na stanowiskach technicznych w branży energii odnawialnej.

Podnoszenie świadomości na temat możliwości zawodowych, dostosowywanie programów nauczania i szkoleń, a także tworzenie nowych punktów startowych, takich jak staże, programy współpracy i praktyki, prawdopodobnie przyciągnie więcej kobiet do odpowiednich dziedzin. To zadanie, które powinno odegrać dużą rolę dla rządów, instytucji edukacyjnych oraz w sektorze prywatnym.

Zatrudnienie w OZE

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej szacuje, że zatrudnienie w sektorze energii odnawialnej wzrosło już z 7,1 mln miejsc pracy w 2012 r. do około 10,3 mln w 2017 r. Do 2050 roku zatrudnienie może wzrosnąć do prawie 29 mln. Otworzy to nowe perspektywy do zatrudnienia dla kobiet, szczególnie przy likwidacji barier jakimi są normy społeczne i kulturowe oraz brak kwalifikacji.

Źródło: IRENA

Redakcja GLOBEnergia