Ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej? Z czego składa się rachunek?

Skąd konkretna cena prądu? Co definiuje jej wysokość ? Co składa się na finalną wysokość rachunku za prąd ? Jak cena energii elektrycznej zmienia się na przestrzeni lat? Aktualizujemy ceny!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

magazyn energii elektrycznej

Taryfy - jakie i dla kogo?

Po pierwsze należy stwierdzić z jakiej taryfy korzystamy. Taryfy dzielą się ze względu na zapotrzebowanie na energię elektryczną. Najwięksi odbiorcy tacy jak, fabryki czy kopalnie korzystają z taryfy A, duże firmy używają taryfy B, małe i średnie przedsiębiorstwa, czy też gospodarstwa rolne rachunki za prąd płacą w oparciu o taryfę C, natomiast my skupimy się głównie na taryfie, z której korzysta każdy z nas w swoim miejscu zamieszkania, jest to taryfa G przeznaczona dla gospodarstw domowych.

O taryfach G

Taryfa G11 jest najpopularniejszą taryfą energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce, ale używa się również taryfy G12, czym się zatem różnią? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, należałoby najpierw rozszyfrować symbole taryf. Pierwsza litera „G” oznacza, że tyczy się ona gospodarstw domowych, pierwsza liczba „1” świadczy o tym, że dotyczy obiektów o mocy umownej nie przekraczającej 40 kW. Druga liczba definiuje ilość stref, w których pracuje instalacja. W niektórych skrótach taryf pojawia się jeszcze czwarty znak, który oznacza sposób rozliczania stref czasowych. Przykładowo litera b oznacza podział na strefę dzienną i nocną, natomiast „a” to podział na strefę szczytową i poza-szczytową. Symbol „w” oznacza, że poza podziałem na strefę nocną i dzienną taryfa oferuje także niższe ceny w weekend.

G11 jest taryfą jednostrefową, w ramach której cena kilowatogodziny jest jedna przez całą dobę. Natomiast G12, dysponuje dwiema strefami, dzienną i nocną. Cena prądu w strefie nocnej jest mniejsza niż w dziennej. Więc jeśli jesteśmy w stanie zużycie energii elektrycznej skumulować w godzinach wieczornych G12 będzie dla nas korzystniejszym rozwiązaniem. Aczkolwiek należy pamiętać że ceny prądu w taryfie G11 są mniejsze niż dzienna strefa taryfy G12.

Wybór taryfy jest indywidualną sprawą każdego użytkownika. My natomiast idąc za przykładem większości Polaków załóżmy ze wybieramy taryfę G11 i co dalej?

Średnia cena prądu

Średnia cena prądu obecnie (tzn. według danych z dnia 20 maja 202 roku) wynosi 0,63 zł/kWh dla wybranej taryfy G11 i tego samego sprzedawcy i dystrybutora. Na cenę prądu, która wynosi właśnie średnio 0,63 zł za 1 kWh, składa się cena energii elektrycznej i opłata za usługi dystrybucyjne. Cena energii nie jest stała w całej Polsce.

W której części kraju zapłacimy najwięcej?

Najdroższa energia jest w północnej i fragmencie centralnej części Polski gdzie dystrybutorem jest ENERGA. Nieco tańszą energią dysponuje PGE, działający po wschodniej stronie Polski. W dalszej kolejności znajduje się TAURON. Najtańszym prądem może pochwalić się innogy i ENEA.

Poniżej przedstawiamy tabelę z aktualnymi danymi, która pokazuje, ile faktycznie kosztuje 1 kWh energii w zależności od sprzedawcy i dystrybutora. Sprzedawcy są wymienieni w wierszach, a operatorzy w kolumnach.

Cena [zł/1 kWh]ENEAENERGAPGEinnogyTAURON
ENEA S.A0,590,670,650,560,58-0,60
ENERGA Obrót0,590,670,640,560,58-0,60
PGE Obrót0,590,670,640,560,58-0,60
innogy0,620,710,680,590,61-0,63
TAURON PE0,590,680,650,560,60-0,61

Ceny energii elektrycznej w Polsce dla Taryfy G11, stan na 20.05.2021, źródło: cena-pradu.pl

Dystrybutor jak i sprzedawca, przypisany jest do odbiorcy ze względu na lokalizację, aczkolwiek sprzedawców energii na rynku jest wielu i jeśli chcemy, to możemy wybrać innego niż ten przypisany „z urzędu”.

Z czego składa się rachunek za energię?

Rachunek za energię elektryczną zawiera w sobie kilka opłat, ale początkowo można podzielić go na dwa elementy, tj. koszt obrotu czyli wartość faktycznie zużytej energii elektrycznej, oraz koszt dystrybucji czyli wartość dostarczenia energii do odbiorcy. Taryfa dystrybutora dzieli się na pięć kategorii widniejących na rachunkach za energię a kreują się następująco:

  • Opłata dystrybucyjna zmienna/sieciowa
  • Opłata dystrybucyjna/przesyłowa stała
  • Opłata przejściowa
  • Opłata abonamentowa
  • Opłata kogeneracyjna całodobowa
  • Opłata OZE całodobowa
  • Opłata mocowa
  • Opłata jakościowa

Energia czynna, jest to właśnie wartość energii, którą zużywamy w danym okresie. Opłata za energię czynną to nic innego jak iloczyn wykorzystanych kilowatogodzin i ceny 1 kWh, którą definiuje dystrybutor i sprzedawca.

Opłata dystrybucyjna/przesyłowa stała, jest zależna od charakteru poboru energii, lub od wielkości zapotrzebowania na moc, która ustalana jest podczas podpisywania z Zakładem Energetycznym. W przypadku gospodarstw domowych, dotyczy ona głównie kosztów konserwacji urządzeń elektrycznych oraz kosztów eksploatacji sieci przesyłowo-dystrybucyjnych. Opłata składa się również na utrzymanie załóg interwencyjnych.

Opłata dystrybucyjna zmienna/sieciowa, jest zależna od liczby wykorzystanych kilowatogodzin, dotyczy przesyłu wymaganej energii. Generalnie tyczy się to drogi energii elektrycznej, którą pokonuje ona od dystrybutora do odbiorcy, czyli gospodarstwa domowego. Uwzględnia ona również straty w przesyle energii.

Opłata abonamentowa, generalnie jest to opłata dotycząca obsługi klienta. Tyczy się przygotowywania przez Zakład Energetyczny rachunków oraz ich dostarczania do klientów, dodatkowo pokrywa również koszty związane z odczytami liczników.

Opłata przejściowa, jest stałą opłatą, traktowaną jako wynagrodzenie za usługę udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego. Jej wysokość dla gospodarstw domowych obliczana jest ze względu na roczne zużycie energii. Ustalone są trzy limity zużycia: poniżej 500 kWh/rok, między 500 kWh/rok, a 1200 kWh/rok, oraz więcej niż 1200 kWh/rok. Konkretnie dotyczy ona pokrywania kosztów generowanych u wytwórców energii w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Opłata jakościowa, jest to opłata zależna od zużywanej energii, pokrywa koszty utrzymania równowagi w systemie elektroenergetycznym.

Opłata OZE wynika z funkcjonowania mechanizmów wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Została wprowadzona nowelizacją ustawy o OZE z 2015 roku i po raz pierwszy doliczona do rachunków w lipcu 2016 roku - na poziomie 2,51 zł za MWh. W 2017 roku wyniosła 3,7 zł za MWh, a od 2018 r. ustalono ją na poziomie równym zero. W 2018, 2019 i 2020 roku opłata OZE pojawiała się jako składowa rachunku za prąd jako 0 zł.

Opłata kogeneracyjna została wprowadzona, aby promować rozwiązania bardziej ekologicznego, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Od początku 2021 roku wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej wynosi 0,00 zł/MWh.

Opłata mocowa została wprowadzona od początku 2021 roku po to, aby pokryć koszty utrzymania w dyspozycji mocy wytwórczych niezbędnych do stabilizacji sieci. W przypadku gospodarstw domowych jej wysokość jest zależna od zużycia i waha się od 1,87 zł netto do 10,46 zł netto na miesiąc. W przyapdku innych odbiorców wynosi 0,0762 zł/kWh.

Zmiany cen energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni wielu lat.

Generalnie cena energii elektrycznej rośnie. Na przestrzeni ostatnich latach zachowywała się dość stabilnie i przez kilka lat utrzymywała się w okolicach 0,55 zł/MWh. W 2020 roku rachunek za prąd wzrósł o około 12%, a w 2021 roku o kolejne 12%. W 2021 roku rachunek za prąd wzrósł ze względu na wprowadzenie opłaty mocowej oraz ponowne uwzględnienie opłaty OZE.

Z biegiem lat zwiększa się zapotrzebowanie na energię, ale również jest coraz więcej sposobów jej wytwarzania, szczególnie ważnym sektorem są odnawialne źródła energii, nie wykorzystują wyczerpywalnych zasobów ziemi oraz nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery jak w przypadku konwencjonalnych sposobów produkcji energii elektrycznej.

Za sprawą wyczerpujących się paliw kopalnych i tendencji rynku motoryzacyjnego, który zmierza ku elektrycznej przyszłości, zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie coraz większe. Dlatego bardzo ważny jest rozwój OZE oraz kwestia magazynowania energii.

Jak zmienia się rachunek za prąd po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej?

Sprawdź!

Źródła: cena-pradu.pl, totalmoney.pl, forsal.pl, enerad.pl,

Zobacz również