Ile kosztuje fotowoltaika złożona z 1, 2 lub 3 modułów fotowoltaicznych? Czy to ma sens?

Od stycznia 2023 roku zapłacimy więcej za energię elektryczną. Poza ograniczeniem zużycia energii, receptą na wyższe ceny prądu jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Choć domowa fotowoltaika jest popularnym sposobem na generowanie oszczędności, to nie każdego stać na instalację dopasowaną do zużycia budynku. Czy warto zastanowić się nad montażem instalacji złożonej tylko z kilku modułów? Czy to ma sens?

Zdjęcie autora: Jakub Król
Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podziel się

Od początku przyszłego roku będzie obowiązywała nowa taryfa na energię elektryczną. Ministerstwo klimatu i środowiska poinformowało, że obecnie analizowane są nowe pomysły na taryfy. Rozwiązanie może być wprowadzone od stycznia 2023 roku. Rząd poinformował, że w 2023 prąd pozostanie w gruncie rzeczy po dotychczasowej cenie. Dotyczyć ma to jednak jedynie rodzin, zużywających mniej niż 2000 kWh w skali roku. W ten sposób odbiorcy będą zmotywowani do ograniczenia swojego zużycia energii, bo pozwoli im to na korzystanie z taniej energii elektrycznej.

MIKROinstalacja fotowoltaiczna

Obniżona stawka za prąd będzie dotyczyła jednak tylko części odbiorców energii, a ci których zużycie przekracza 2000 kWh na tyle znacząco, że nie będą w stanie zejść poniżej tego pułapu, będą płacili więcej. W ich przypadku ucieczką od wysokich rachunków może być montaż instalacji fotowoltaicznej. Jednakże w przypadku budowy własnej elektrowni słonecznej, rachunki za prąd zastępujemy jednym ale znacznie wyższym rachunkiem. Mowa tutaj o kosztach inwestycyjnych. Instalacja fotowoltaiczna to w zależności od mocy koszt od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Fotowoltaika zbudowana z kulki modułów

No właśnie, cena instalacji fotowoltaicznej zależy od mocy. Oceńmy zatem, czy montaż kilku modułów fotowoltaicznych ma sens. Zaprzyjaźniona firma z branży fotowoltaicznej przygotowała dla nas ofertę na trzy mikroinstalacje złożone z jednego, dwóch i trzech modułów fotowoltaicznych. Stworzone oferty na instalacje PV w wersji kieszonkowej to rozwiązanie, z myślą o kryzysie energetycznym. Niższe koszty inwestycyjne sprawiają, że więcej osób jest w stanie pozwolić sobie na taką instalację. Jak wyglądałyby koszty takich instalacji?

Liczba modułówMoc instalacji fotowoltaicznej [Wp]Całkowity koszt instalacji brutto [zł]Koszt instalacji brutto [zł/kWp]
1 moduł4156 275 zł15 120 zł
2 moduły8308 050 zł9 699 zł
3 moduły12459 300 zł7 470 zł
Koszty instalacji złożonej z 1, 2 lub 3 modułów fotowoltaicznych.
Źródło: GLOBENERGIA

Jak widzimy ze względu na koszty montażu, koszty projektu, koszty gwarancji i inne koszty obsługi inwestycji tj. dojazd do klienta, cena jednostkowa instalacji fotowoltaicznej każdej z trzech konfiguracji sięga wartości od 7,5 tys. zł do nawet 15 tys. zł. W przypadku instalacji o mocy od 4 kWp do 6 kWp, montowanej na dachu pokrytym blachą trapezową, koszty jednostkowe wynoszą od 4 500 zł do 5 300 zł. Z tego względu bardziej opłacalna jest budowa instalacji o wyższych mocach.

Mój Prąd - czy można skorzystać z dotacji

Program Mój Prąd dotyczy przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW. W związku z tym MIKROinstalacje przedstawione w artykule nie będą mogły skorzystać z dotacji w wysokości 4 tys. zł. W przypadku wspomnianych wcześniej instalacji wyższych mocy koszty jednostkowe w rzeczywistości zostaną jeszcze obniżone o wartość dotacji z programu Mój Prąd. W tej sytuacji koszty jednostkowe większych instalacji mieszczą się w przedziale od 3 900 zł/kWp do 4 300 zł/kWp.

Okres zwrotu z MIKROinstalacji

Wiemy już, że instalacje fotowoltaiczne złożone z zaledwie kilku modułów charakteryzują się znacznie wyższymi kosztami jednostkowymi (czyli w przeliczeniu na 1 kWp). Inwestorzy decydujący się na takie instalacje nie mogą również skorzystać ze wsparcia w postaci programu Mój Prąd w wysokości 4 tys. zł. Ale nie jest powiedziane, że nie są opłacalne. Sprawdźmy to. W tej kwestii wszystko zależy od cen prądu.

Jaka cena prądu w 2023 roku?

W naszej analizie przyjęliśmy, że gospodarstwo domowe ma zużycie równe 6 000 kWh. Okres zwrotu obliczyliśmy dla dwóch cen energii: obecnej równej 0,70 zł/kWh i prognozowanej na 2023 r. równiej 2,99 zł/kWh (oszacowano na podstawie aktualnej stawki w taryfie C11, która jest odpowiednikiem dla taryfy G11). Jak wyglądają oszczędności i okres zwrotu?

W przypadku niskich cen prądu, czyli takich, z którymi mamy do czynienia obecnie okres zwrotu dla instalacji złożonych z zaledwie kilku modułów wynoszą od 8, 11 i 20 lat dla instalacji złożonych z odpowiednio trzech, dwóch i jednego modułu.

Roczny uzysk [kWh]Suma oszczędności [zł]Okres zwrotu [lata]
1 moduł312 zł20
2 moduły742 zł11
3 moduły1 164 zł8
Okres zwrotu - Aktualna cena energii: 0,70 [zł/kWh]
Źródło: GLOBENERGIA

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy obliczymy oszczędności dla prognozowanej ceny na 2023 r. Cena prognozowana na 2023 r. wynosi 2,99 zł/kWh i została oszacowana na podstawie aktualnej stawki w taryfie C11, która jest odpowiednikiem dla taryfy G11, ale nie podlega regulacji przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Przy tak wysokiej cenie energii, oszczędności wynoszą od 1 093 zł do 1896 zł rocznie, co przekłada się na okres zwrotu w zakresie od 5-6 lat.

Liczba modułówSuma oszczędności [zł]Okres zwrotu [lata]
1 moduł1 093 zł6
2 moduły1 473 zł5
3 moduły1 896 zł5
Okres zwrotu - Prognozowana średnia cena energii: 2,99 [zł/kWh]
Źródło: GLOBENERGIA

Pod względem wysokich jednostkowych kosztów początkowych budowa instalacji złożonych z małej liczby modułów, czyli np. 1, 2 lub 3 nie jest opłacalna. Dodatkowym czynnikiem, który pogarsza ich atrakcyjności jest brak możliwości skorzystania z programu Mój Prąd, który obejmuje systemy PV o mocy wyższej niż 2 kW.

Samodzielny montaż

Tego typu instalacje mogą być jednak atrakcyjne dla osób, które są w stanie samodzielnie zbudować takie elektrownie i mają odpowiednie uprawnienia. Podczas zgłoszenia instalacji PV do odpowiedniego operatora, wymagane jest oświadczenie instalatora mikroinstalacji. W oświadczeniu instalator musi poinformować jakie uprawnienia posiada. Wymagane są jedne z trzech uprawnień: ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii), ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, lub ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi.

Samodzielny montaż, choć wymaga odpowiednich uprawnień może w znacznym stopniu ograniczyć koszty takiej instalacji. Nie są to jednak jedyne okoliczności kiedy takie instalacje mają sens. Taka instalacja może dzięki konsumpcji energi na potrzeby własne, ograniczyć pobór energii z sieci. Dzięki temu prosumenci będą mieli szansę na złapanie się na niższą cenę za kWh (zgodnie z zapowiedziami rządu dotyczącymi nowej konstrukcji taryf za prąd).

Źródło: GLOBENERGIA, PSE, Tauron Dystrybucja

Zobacz również