Gruntowe pompy ciepła sprawdzają się lepiej niż powietrzne we wszystkich większych obiektach, takich jak szkoły czy obiekty sportowe. Również w chłodniejszych strefach klimatycznych, terenach górskich czy podgórskich wybór pada na gruntowe pompy ciepła.

Zakup gruntowych pomp ciepła wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi, które nie wynikają bezpośrednio z ceny samego urządzenia, ale z konieczności wykonania dolnych źródeł, których koszt może stanowić nawet połowę wartości całej inwestycji. O realne koszty wykonania dolnego źródła zapytaliśmy zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą.

Pionowe wymienniki ciepła

Pionowe wymienniki ciepła, odcinki rur polietylenowych umieszczane są w odwiertach i łączone na dole U-kształtką. Są to rozwiązania popularne na niewielkich działkach.

Wymienniki pionowe można wykonać dwiema technologiami:

• Technologią wiercenia na płuczkę
• Technologią wiercenia na młotek

Koszt wykonania odwiertów waha się od 100 do 130 zł/m, przy czym wykonanie odwiertu technologią wiercenia na młotek jest nieco droższe. Ceny uwzględniają:

• wiercenie
• zapuszczanie U-rurki
• wypełnienie pierścieniowe przy pomocy środka do wypełnień pierścieniowych i lambdzie min 1,8
• wypełnienie glikolem propylenowym
• przyłączenie do budynku

Koszty inwestycyjne

Gruntowa pompa ciepła została dobrana do budynku o dużej powierzchni użytkowej wynoszącej 245 m2 . O dokładne składowe kosztów inwestycyjnych gruntowej pompy ciepła zapytaliśmy zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą.

Wycena została oparta o następujące założenia:

 • Zapotrzebowanie na moc do CO: 14,7kW (przyjęto 60W/m2),
 • Zapotrzebowanie na energię do CWU: 3800 kWh/rok,
 • Ogrzewanie podłogowe wodne – 245m2
 • Garaż nieogrzewany

W wycenie zostały uwzględnione następujące komponenty:

 • Gruntowa pompa ciepła o mocy 12kW, w której koszt wliczają się:
 • wbudowany zbiornik CWU o pojemności 180L,
 • wbudowany podgrzewacz pomocniczy 3/6/9 kW,
 • wbudowane pompy obiegowe górnego i dolnego źródła
 • czujniki temperatury zewnętrznej
 • zawory bezpieczeństwa zasobnika CWU i dolnego źródła 1/2″
 • naczynie wzbiorcze i odpowietrzające dolnego źródła
 • zespół napełniania i odpowietrzenia dolnego źródła
 • zabudowany 3-drogowy zawór przełączający CO/CWU
 • zawory bezpieczeństwa zasobnika CWU i dolnego źródła 1/2″

Koszt: 40 000 zł brutto – VAT – 8%

 • Materiały instalacyjne
 • Instalacja i rozruch PC

Koszt: 7 000 zł brutto – VAT – 8%

 • Dolne źródło, na którego koszt składa się:
 • Wykonanie odwiertu szt 4 x 80m (kompletny z rurami i mieszanką glikolową)
 • Rozdzielacz 4 wejściowy z przepływomierzami
 • Wykonanie zasilania poziomego trasa odwiert-kotłownia

Koszt: 37 600 zł brutto – VAT – 8%

Koszt wykonania samego odwiertu w przeliczeniu na metr w tym wypadku wyniósł 105 zł/m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 84 600 zł brutto, przy czym koszty związane z wykonaniem dolnego źródła stanowiły około 44%. Cena jednostkowa samego urządzenia w przeliczeniu na 1 kW wyniosła 3333,33 zł/kW. Cena całej inwestycji w przeliczeniu na 1 kW wyniosła 7 050 zł/kW.

Inwestycja związana z gruntową pompą ciepła wiąże się z wyższymi kosztami niż powietrzna pompa ciepła. W zamian za to, klient zyskuje stabilność, nawet przy bardzo niskich temperaturach oraz praktycznie zerowe koszty eksploatacyjne!

Redakcja GLOBEnergia