Elektromobilność jest z jednym z trendów naszych czasów i choć nie rozwija się tak dynamicznie jak fotowoltaika, to zwiększające się zainteresowanie inwestorów jest coraz bardziej widoczne.

Pożądanym urządzeniem, przy posiadaniu samochodu elektrycznego jest własna ładowarka. Równocześnie, jedną z propozycji rozszerzenia kolejnej edycji programu Mój Prąd, było dołożenie do regulaminu właśnie ładowarek do samochodów elektrycznych. Powstało po to nawet specjalne rozporządzenie. Ile kosztuje taka instalacja o mocy 10 kW z ładowarką do elektryka w zestawie? O odpowiedź poprosiliśmy zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą.

Zapytaliśmy o wycenę na blachodachówce, która jest jednym z najczęstszych pokryć dachowych w domach jednorodzinnych. Firma wykonawcza przygotowała dla nas wycenę instalacji o mocy 9,9 kWp opartą o moduły Suntech typu HCC o mocy 330Wp i falownik Huawei o mocy 10 kW. Wybrana ładowarka KEBA posiada moc 4,6 kW. Jest to ładowarka jednofazowa. Jej wymiary wynoszą 680 mm x 235 mm x 145 mm, a waga to 4.82 kg.

UWAGA: Przedstawiona analiza nie jest ofertą, a jedynie materiałem redakcyjnym przygotowanym na podstawie przykładowej oferty uzyskanej od firmy wykonawczej. Dokładne koszty są zawsze ustalane indywidualnie, przy oględzinach budynku, a na cenę mogą mieć wpływ czynniki takie jak np. długość trasy kablowej.

Instalacja o mocy 9,9 kWp oparta na modułach o mocy 330 Wp i falowniku 10 kW

W skład instalacji wchodzi:

  • 30 modułów Suntech Hypro STP330S-A20/Wfh HCC o mocy 330 Wp
  • Falownik Huawei SUN 2000-10KTL-M0
  • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
  • Zabezpieczenie strony AC i DC
  • Okablowanie strony AC i DC
  • Montaż, pomiary, dokumentacja
  • Transport, dostawa
  • Ładowarka do samochodu elektrycznego KEBA 4,6 kW

Koszt: 52 000 zł brutto

Produkcja energii w instalacji PV

Optymalnie usytuowana instalacja w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie około 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została poprawnie dobrana, powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużycie budynku powiększone o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowanie w sieci” – wynika to z obowiązującego w naszym kraju systemu opustu, z którego mogą korzystać prosumenci, czyli posiadacze instalacji o mocy do 50 kWp.

Średnia roczna produkcja energii z tej instalacji wyniesie około 9 800 kWh.

Cena

Cena instalacji na wybranych komponentach, na blachodachówce i z ładowarką elektryczną wynosi 52 000 zł brutto. Jest to instalacja wyceniona dla gospodarstwa domowego, więc podatek VAT wynosi 8%.

Cena jednostkowa brutto dla tej instalacji wynosi 5 245 zł/kWp.

Okres zwrotu

Firma wykonawcza, od której otrzymaliśmy ofertę szacuje, że oszczędności uzyskane przez 15 lat eksploatacji inwestycji będą na poziomie 120 000 zł.

Okres zwrotu dla tej inwestycji bez uwzględnienia wsparcia finansowego szacowany jest na około 8 lat. W przypadku odliczenia części kosztów w ramach ulgi termomodernizacyjnej, okres zwrotu zostanie przyspieszony do około 7 lat. Dołożenie ładowarki do instalacji spowodowało wydłużenie okresu zwrotu o około rok, gdyż według naszych analiz, mikroinstalacje PV zwracają się zwykle w 6-7 lat.

Mój Prąd

Dołożenie ładowarek samochodowych do programu Mój Prąd było jedną z propozycji, która pojawiła się jeszcze w II naborze. Wciąż jednak nie wiadomo na jakich zasadach dokładnie zostanie uruchomiony Mój Prąd 2.0. i w jakim terminie. Jeżeli faktycznie ładowarki elektryczne pojawiłyby się w Moim Prądzie, na pewno okres zwrotu dla tej instalacji znacząco by się skrócił.

Uzgodnienie z rzeczoznawcą

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego które weszły w życie 19 września 2020 roku, każda instalacja fotowoltaiczna o mocy większej niż 6,5 kW (biorąc pod uwagę moc po stronie DC czyli moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych), wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą. W związku z tym, ta instalacja również wymagałaby uzgodnienia.

Redakcja GLOBEnergia