Wraz z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii rozwijają się również systemy magazynowania energii. Ich rozwój i zwiększająca się popularność, są korzystne z kilku względów. Po pierwsze, OZE to źródła zależne np. od warunków atmosferycznych. Akumulatory pozwalają zgromadzić oraz przechowywać wygenerowane nadwyżki i wykorzystać je w czasie większego zapotrzebowania na energię oraz zagwarantować niezależność energetyczną. To z kolei przyczynia się do zwiększenia autokonsumpcji i ograniczenia strat energii wynikającej z systemu opustu. Drugą kwestią jest odciążenie sieci elektroenergetycznych. Instalacje fotowoltaiczne, które są najpopularniejszym rozwiązaniem OZE w domach jednorodzinnych, produkują energię elektryczną w ciągu dnia i dostarczają duże ilości energii do sieci w tym samym czasie. Zastosowanie magazynów energii pozwala zgromadzić część energii, a tym samym nieco odciążyć sieć. To aspekt, na który coraz częściej zwracają uwagę operatorzy systemów dystrybucyjnych. Konieczność zwiększenia autokonsumpcji jest również dostrzegalna w programach rządowych.Przypomnijmy, że jedną z propozycji rozszerzenia programu Mój Prąd jest dołączenie do instalacji fotowoltaicznych właśnie magazynów energii.

Ile kosztuje mikroinstalacja PV o mocy 10 kW z magazynem energii? O odpowiedź poprosiliśmy zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą.

Zapytaliśmy o wycenę na blachodachówce, która jest jednym z częściej stosowanych pokryć dachowych w nowych domach. Firma wykonawcza przygotowała dla nas wycenę instalacji o mocy 9,9 opartą o moduły Longi o mocy 450 Wp oraz falownik Huawei 10 kW M1 z magazynem energii Luna o pojemności 10 kWh – z możliwością funkcji zasilania rezerwowego wydzielonego obwodu elektrycznego – czyli z częściowym zasilaniem rezerwowym.

Longi LR4-72HPH, źródło: Longi

 

Huawei SUN 2000, źródło: Huawei

 

UWAGA: Przedstawiona analiza nie jest ofertą, a jedynie materiałem redakcyjnym przygotowanym na podstawie przykładowej oferty uzyskanej od firmy wykonawczej. Dokładne koszty są zawsze ustalane indywidualnie, przy oględzinach budynku, a na cenę mogą mieć wpływ czynniki takie jak np. długość trasy kablowej.

Instalacja o mocy 9,9 kWp oparta na modułach o mocy 450 Wp i falowniku 10 kW z magazynem energii o pojemności 10 kWh

W skład instalacji wchodzi:

  • 22 moduły Longi LR4-72HPH-450M o mocy 450 Wp
  • Falownik Huawei SUN 2000-10KTL-M0 o mocy 10 kW
  • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
  • Zabezpieczenie strony AC i DC
  • Okablowanie strony AC i DC
  • Montaż, pomiary, dokumentacja
  • Transport, dostawa
  • HUAWEI Backup Box
  • Akumulator HUAWEI LUNA2000-10-S0 Bateria 10kWh

Koszt: 69 500 zł brutto

Produkcja energii w instalacji PV

Optymalnie usytuowana instalacja w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie około 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została poprawnie dobrana, powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużycie budynku powiększone o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowanie w sieci” – wynika to z obowiązującego w naszym kraju systemu opustu, z którego mogą korzystać prosumenci, czyli posiadacze instalacji o mocy do 50 kWp.

Średnia roczna produkcja energii z tej instalacji wyniesie około 10 000 kWh.

Cena

Cena instalacji na wybranych komponentach, na blachodachówce i z magazynem energii wynosi 69 500 zł brutto. Jest to instalacja wyceniona dla gospodarstwa domowego, więc podatek VAT wynosi 8%.

Cena jednostkowa brutto dla tej instalacji wynosi 7020 zł/kWp.

Okres zwrotu

Firma wykonawcza, od której otrzymaliśmy ofertę szacuje, że oszczędności uzyskane przez 15 lat eksploatacji inwestycji będą na poziomie 120 000 zł.

Okres zwrotu dla tej inwestycji bez uwzględnienia wsparcia finansowego szacowany jest na około 10 lat. W przypadku odliczenia części kosztów w ramach ulgi termomodernizacyjnej, okres zwrotu zostanie przyspieszony do około 9 lat. Jest to o około 3 lata dłuższy okres zwrotu, niż w przypadku instalacji bez magazynu energii. Jego zastosowanie jest jednak korzystne z punktu widzenia inwestora – gdyż zwiększa jego niezależność, a także z punktu widzenia sieci elektroenergetycznej. W związku z wyższą ceną, to właśnie takie rozwiązania powinny być wspierane w ramach dotacji, co jest rozważane w przypadku programu Mój Prąd.

Ile kosztuje instalacja o mocy 10 kW z magazynem energii z funkcją pełnego zasilania tzw. Full Backup? Śledź nas na bieżąco!

Solgen fotowoltaika pompy ciepła

 

Redakcja GLOBEnergia