Zbyt duża ilość energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów, może stanowić wyzwanie dla utrzymania sieci. W związku z tym, im większa autokonsumpcja tym lepiej! Nie tylko prosument na tym zyskuje – traci mniej w związku z systemem opustów, ale zyskują również sieci. Biorąc pod uwagę wzrastającą potrzebę chłodzenia w okresie letnim, klimatyzator może być dobrym sposobem na efektywniejsze wykorzystanie produkowanej na włąsnym dachu energii elektrycznej.

Ile kosztuje mikroinstalacja PV o mocy 8 kW z klimatyzatorem przeznaczonym do chłodzenia salonu? O odpowiedź poprosiliśmy zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą.

Zapytaliśmy o wycenę na blasze rąbkowej, która jest coraz częściej stosowanym pokryciem dachowym w nowych domach. Firma wykonawcza przygotowała dla nas wycenę instalacji o mocy 7,92 kWp opartą o moduły Phono Solar typu HCC o mocy 330Wp i falownik Goodwe o mocy 8 kW.

Wybrany klimatyzator firmy Viessmann posiada moc 3,5kW, jest więc odpowiedni do chłodzenia pomieszczeń o powierzchni od 16 do 24 m2. Warto dodać, że jeśli wystąpi taka potrzeba, klimatyzator może również dogrzać pomieszczenie zimą.

UWAGA: Przedstawiona analiza nie jest ofertą, a jedynie materiałem redakcyjnym przygotowanym na podstawie przykładowej oferty uzyskanej od firmy wykonawczej. Dokładne koszty są zawsze ustalane indywidualnie, przy oględzinach budynku, a na cenę mogą mieć wpływ czynniki takie jak np. długość trasy kablowej.

Instalacja o mocy 7,92 kWp oparta na modułach o mocy 330 Wp i falowniku 8 kW

W skład instalacji wchodzi:

  • 24 moduły Phono Solar PS330M-20 UH HCC o mocy 330 Wp
  • Falownik GoodWe GW8000 DT o mocy 8 kW
  • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
  • Zabezpieczenie strony AC i DC
  • Okablowanie strony AC i DC
  • Montaż, pomiary, dokumentacja
  • Transport, dostawa
  • Klimatyzator Vitoclima 200-S 3,5 kW

Koszt: 42 150 zł brutto

Produkcja energii w instalacji PV

Optymalnie usytuowana instalacja w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie około 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została poprawnie dobrana, powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużycie budynku powiększone o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowanie w sieci” – wynika to z obowiązującego w naszym kraju systemu opustu, z którego mogą korzystać prosumenci, czyli posiadacze instalacji o mocy do 50 kWp.

Średnia roczna produkcja energii z tej instalacji wyniesie około 7 900 kWh.

Cena

Cena instalacji na wybranych komponentach, na blasze rąbkowej i z klimatyzatorem wynosi 42 150 zł brutto. Jest to instalacja wyceniona dla gospodarstwa domowego, więc podatek VAT wynosi 8%.

Cena jednostkowa brutto dla tej instalacji wynosi 5 320 zł/kWp.

Okres zwrotu

Firma wykonawcza, od której otrzymaliśmy ofertę szacuje, że oszczędności uzyskane przez 15 lat eksploatacji inwestycji będą na poziomie 96 000 zł.

Okres zwrotu dla tej inwestycji bez uwzględnienia wsparcia finansowego szacowany jest na około 8 lat. W przypadku odliczenia części kosztów w ramach ulgi termomodernizacyjnej, okres zwrotu zostanie przyspieszony do około 7 lat. Dołożenie klimatyzatora do instalacji spowodowało wydłużenie okresu zwrotu o około rok, gdyż według naszych analiz, mikroinstalacje PV zwracają się zwykle w 6-7 lat.

Połączenie klimatyzacji z fotowoltaiką – czy warto?

Przykładowy klimatyzator o mocy 3,5 kW potrzebuje do pracy od 800 do 1 450 W mocy. Przyjmując średnią moc potrzebną do zasilenia klimatyzatora typu split równą 1 kW i czas pracy na około 6 godzin dziennie, to w ciągu samych dwóch wakacyjnych miesięcy energia potrzebna do pracy tego klimatyzatora to 300-400 kWh. Jest to energia elektryczna, która może zostać pobrana z instalacji fotowoltaicznej całkowicie za darmo. Instalacja fotowoltaiczna, która w danym momencie osiągnęłaby moc około 2 kW pokryłaby zapotrzebowanie podstawowych urządzeń pracujących w budynku, a włączenie klimatyzatora w tym samym czasie spowodowałoby, że pozostała część energii została zużyta bezpośrednio w budynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Szczegóły sprawdź TUTAJ! 

Uzgodnienie z rzeczoznawcą

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego które weszły w życie 19 września 2020 roku, każda instalacja fotowoltaiczna o mocy większej niż 6,5 kW (biorąc pod uwagę moc po stronie DC czyli moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych), wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą. W związku z tym, ta instalacja również wymagałaby uzgodnienia. Szczegóły dotyczące wytycznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sprawdź TUTAJ.

Redakcja GLOBEnergia