Można przyjąć, że typowe polskie gospodarstwo domowe płaci miesięcznie za prąd 170-240 zł. Średnie zużycie energii elektrycznej w takim domu wyniesie 3-4,5 tys kWh rocznie. Im wyższe rachunki za prąd, czyli im wyższe zapotrzebowanie na energię, tym większa moc instalacji fotowoltaicznej powinna zostać dobrana do budynku, aby pokryć to zapotrzebowanie. A ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna dla domu o niskim zapotrzebowaniu na energię, w którym miesięczny rachunek za prąd wynosi około 120 zł?

Niskie zapotrzebowanie

O dobór i wycenę instalacji fotowoltaicznej do domu, w którym miesięczne rachunki za prąd wynoszą 120 zł poprosiliśmy zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą. Poprosiliśmy o wycenę na dachówce, która jest jednym z najczęściej stosowanych pokryć dachowych w domach jednorodzinnych.

Firma wykonawcza przygotowała dla nas wycenę instalacji o mocy 2,97 kWp zamontowanej na jednej połaci, skierowanej na południe i opartej o moduły typu Half Cut o mocy 330Wp i falownik Hypontech o mocy 3 kW.

UWAGA: Przedstawiona analiza nie jest ofertą, a jedynie materiałem redakcyjnym przygotowanym na podstawie przykładowej oferty uzyskanej od firmy wykonawczej. Dokładne koszty są zawsze ustalane indywidualnie, przy oględzinach budynku, a na cenę mogą mieć wpływ czynniki takie jak np. długość trasy kablowej.

Instalacja o mocy 2,97 kWp oparta na modułach typu Half Cut o mocy 330 Wp i falowniku 3 kW

W skład instalacji wchodzi:

  • 9 modułów Phono Solar PS330M-20 UH HCC o mocy 330 Wp
  • Falownik HPT-3000D o mocy 3 kW
  • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
  • Zabezpieczenie strony AC i DC
  • Okablowanie strony AC i DC
  • Montaż, pomiary, dokumentacja
  • Transport, dostawa

Koszt: 16 700 zł brutto

Produkcja energii w instalacji PV

Optymalnie usytuowana instalacja w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie około 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została poprawnie dobrana, powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużycie budynku powiększone o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowanie w sieci” – wynika to z obowiązującego w naszym kraju systemu opustu, z którego mogą korzystać prosumenci, czyli posiadacze instalacji o mocy do 50 kWp.

Średnia roczna produkcja energii z tej instalacji wyniesie około 3 000 kWh.


Zobacz realną produkcję z instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW! Dane prosto od prosumenta sprawdzisz TUTAJ


Cena

Cena instalacji na wybranych komponentach i na dachówce wynosi 16 700 zł brutto. Jest to instalacja wyceniona dla gospodarstwa domowego, więc podatek VAT wynosi 8%.

Cena jednostkowa brutto dla tej instalacji wynosi 5 623 zł/kWp.

Okres zwrotu

Okres zwrotu dla tej inwestycji bez uwzględnienia wsparcia finansowego szacowany jest na około 9 lat. W przypadku odliczenia części kosztów w ramach ulgi termomodernizacyjnej, okres zwrotu zostanie przyspieszony do około 8 lat.

Dobór falownika

Do instalacji został dobrany falownik trójfazowy o mocy 3 kW. Dlaczego firma wykonawcza zdecydowała się na falownik trójfazowy, a nie nieco mniejszy i jednofazowy?

Biorąc pod uwagę brak bilansowania międzyfazowego i posiadając w domu instalację trójfazową oraz urządzenia trójfazowe, korzystniejsze jest zastosowanie falownika trójfazowego. Różnice w kosztach falowników jedno- oraz trójfazowych u większości producentów nie są aż tak duże. Dodatkowo, często falowniki jednofazowe objęte są krótszym okresem gwarancyjnym niż trójfazowe. – odpowiada instalator

Kiedy należałoby zastosować falownik jednofazowy?

Jeśli większość urządzeń jest podpięta na jedną fazę to zasadne jest zastosowanie falownika jednofazowego. – odpowiada instalator

Uzgodnienie z rzeczoznawcą

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego które weszły w życie 19 września 2020 roku, każda instalacja fotowoltaiczna o mocy większej niż 6,5 kW (biorąc pod uwagę moc po stronie DC czyli moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych), wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą. W związku z tym, ta instalacja nie wymagałaby uzgodnienia.

Redakcja GLOBEnergia