Prezentujemy notowania cen instalacji fotowoltaicznych na styczeń 2016!

 
Ceny zostały zaprezentowane oddzielnie dla instalacji naziemnych, a oddzielnie dla instalacji dachowych, uwzględniając pokrycie dachowe: na dach płaski i na dach pokryty dachówką oraz blachodachówką.
 
Przedstawione poniżej ceny zawierają:
1.     Moduły fotowoltaiczne 260Wp
2.     Falownik fotowoltaiczny Omnik/Huawei
3.     Konstrukcja montażowa
4.     Okablowanie i zabezpieczenia strony AC i DC
5.     Dostawa
6.     Montaż, konfiguracja i pierwsze uruchomienie
7.     Kompleksowe pomiary powykonawcze
8.     Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem do zakładu energetycznego
 
 

Instalacja o mocy 3kW

Cena 

Instalacja na dachu pokrytym blachodachówką

19 222 PLN(8% VAT)

Instalacja na dachu pokrytym dachówką ceramiczną       

19 983 PLN(8% VAT)

Instalacja naziemna

21 117 PLN

 

Instalacja o mocy 5kW

Cena 

Instalacja na dachu pokrytym blachodachówką

29 181 PLN(8% VAT)

Instalacja na dachu pokrytym dachówką ceramiczną       

30 450 PLN(8% VAT)

Instalacja naziemna

32 340 PLN

 

Instalacja o mocy 10kW

Cena 

Instalacja na dachu pokrytym dachówką                          

56 527 PLN(8% VAT)

Instalacja na dachu płaskim

59 065 PLN(8% VAT)

Instalacja naziemna

62 845 PLN

 
Przedstawione powyżej instalacje zaliczają się w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii do mikroinstalacji. W związku z tym, od dnia 1 stycznia 2016 roku możliwa jest sprzedaż nadwyżek wytwarzanej energii elektrycznej w mikroinstalacji po cenie stanowiącej 100 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE, zamiast dotychczasowych 80 proc. tej ceny.
 
Dodatkowo od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE weszły w życie zasady rozliczania w okresach półrocznych energii elektrycznej. Dotyczy to wytwarzania i wprowadzania do sieci oraz w oparciu o zasady bilansowania energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji z energią elektryczną pobraną z sieci w celu zużycia na własne potrzeby w oparciu o tzw. zasady net-meteringu.
 
Źródło: Solgen Sp. z o.o. GLOBEnergia Plus 1/2016

Czy ważny jest materiał pokrywający połać dachu? Na jakim pokryciu montaż jest najłatwiejszy a na jakim najdłuższy i skomplikowany? 

Jaki wpływ na koszt instalacji na infrastruktura podziemna? Cały artykuł w GLOBEnergia Plus 1/2016

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus !

appstore        google play