Wraz ze wzrostem zainteresowania fotowoltaiką oraz niskoemisyjnymi źródłami ogrzewania takimi jak pompy ciepła, wzrastają moce PV instalowane przez inwestorów. Jeszcze niedawno szacowaliśmy, że gospodarstwa domowe montują instalacje z przedziału 4-5 kWp. Średnia z 2019 roku okazała się nieco wyższa i wynosiła około 6,5 kWp na instalację. Średnia moc instalacji, których inwestorzy ubiegają się o dofinansowanie w programie Mój Prąd wynosi 5,6 kWp.

Instalacja o mocy 8 kWp może już okazać się wystarczająca dla energooszczędnego domu zasilanego pompą ciepła.


Warto dodać, że zgodnie z zapisami prawa budowlanego które weszły w życie 19 września 2020 roku, każda instalacja fotowoltaiczna o mocy większej niż 6,5 kW, wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej. Szczegóły sprawdź TUTAJ


Ile może kosztować instalacja o mocy 8 kWp, która została oparta o moduły dużej mocy? Sprawdź!

Przykładowa wycena dla instalacji o mocy około 8 kWp na blachodachówce

UWAGA: Przedstawiona oferta jest poglądowa, opracowana przez redakcję na podstawie przykładowej oferty uzyskanej od firmy wykonawczej. Dokładne koszty są zawsze ustalane indywidualnie, przy oględzinach budynku, a na cenę mogą mieć wpływ czynniki takie jak długość trasy kablowej itp.

O wycenę instalacji o mocy około 8 kWp na blachodachówce na modułach o dużej mocy poprosiliśmy zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą.

Do wyceny wybraliśmy blachodachówkę, ze względu na to, że jest to jedno z najczęściej stosowanych pokryć dachowych w budynkach jednorodzinnych.

koszty instalacji fotowoltaicznej


Instalacja o mocy 8,14 kWp oparta na modułach Eco Delta ECO-370M-60EHC 370 Wp i falowniku Huawei SUN 2000-8KTL-M0

W skład instalacji wchodzi:

  • 22 moduły Eco Delta ECO-370M-60EHC 370 Wp o mocy 370 Wp
  • Falownik Huawei SUN 2000-8KTL-M0
  • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
  • Zabezpieczenie strony AC i DC
  • Okablowanie strony AC i DC
  • Montaż, pomiary, dokumentacja
  • Transport, dostawa

KOSZT: 31 000 zł brutto


Produkcja energii

Optymalnie usytuowana instalacja w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie około 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została poprawnie dobrana, powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużycie budynku powiększone o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowanie w sieci” – wynika to z obowiązującego w naszym kraju systemu opustu, z którego mogą korzystać prosumenci, czyli posiadacze instalacji do 50 kWp.

Średnia roczna produkcja energii z tej instalacji wyniesie około 8 100 kWh.

Cena średnia, jednostkowa systemu fotowoltaicznego

Cena instalacji na wybranych komponentach, na blachodachówce wynosi 31 000 zł brutto. Jest to instalacja wyceniona dla gospodarstwa domowego, więc podatek VAT wynosi 8%. Cena jednostkowa brutto dla tej instalacji wynosi 3 808 zł.

Firma wykonawcza, od której otrzymaliśmy ofertę szacuje, że oszczędności uzyskane przez 15 lat eksploatacji inwestycji będą na poziomie 98 444 zł.

Warto wspomnieć, że inwestorzy mają możliwość obniżenia kosztów inwestycji korzystając z programu Mój Prąd oraz ulgi termomodernizacyjnej. Okres zwrotu dla tej inwestycji szacowany jest na 6,5 roku bez uwzględnienia wsparcia finansowego, a na 5 lat z uwzględnieniem dotacji w programie Mój Prąd oraz odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Opracowanie redakcyjne

Redakcja GLOBEnergia