Średnia moc zainstalowana z fotowoltaiki wzrasta z roku na rok. Jeszcze niedawno szacowaliśmy, że gospodarstwa domowe montują instalacje z przedziału 4-5 kWp. Średnia z 2019 roku okazała się nieco wyższa i wynosiła około 6,5 kWp na instalację. Wynika to między innymi ze zwiększającego się zainteresowania samowystarczalnymi systemami wykorzystującymi połączenie pomp ciepła z fotowoltaiką, a także z wykorzystaniem fotowoltaiki do zaopatrzenia w ogrzewanie w pełni elektryczne. Przedstawiamy przegląd ofert i szacunkowe koszty instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 6 kWp, w zależności od miejsca jej montażu.

Przykładowe wyceny dla instalacji o mocy 6 kWp

UWAGA: Przedstawione oferty są poglądowe, opracowane przez redakcję na podstawie przykładowych ofert uzyskanych od firm wykonawczych. Dokładne koszty są zawsze ustalane indywidualnie, przy oględzinach budynku, a na cenę mogą mieć wpływ czynniki takie jak długość trasy kablowej itp.

Wyceny zostały przygotowane dla instalacji zorientowanych na południe i zlokalizowanych na gruncie, blasze trapezowej, dachówce ceramicznej, dachówce karpiówce, blachodachówce, dachu płaskim i dachu pokrytym papą lub gontem. Instalacje zostały oparte o moduły Longi oraz falownik Huawei.

Instalacja o mocy 6,21 kWp oparta na modułach Longi LR6-600PH-345M i falowniku Huawei SUN 2000-6KTL-M0 – GRUNT

W skład instalacji wchodzi:

 • 18 modułów Longi LR6-600PH-345M o mocy 345 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000-6KTL-M0
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 31 000 zł brutto

Instalacja o mocy 6,21 kWp oparta na modułach Longi LR6-600PH-345M i falowniku Huawei SUN 2000-6KTL-M0 – DACHÓWKA KARPIÓWKA

W skład instalacji wchodzi:

 • 18 modułów Longi LR6-600PH-345M o mocy 345 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000-6KTL-M0
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 30 800 zł brutto

Instalacja o mocy 6,21 kWp oparta na modułach Longi LR6-600PH-345M i falowniku Huawei SUN 2000-6KTL-M0 – GONT/PAPA

W skład instalacji wchodzi:

 • 18 modułów Longi LR6-600PH-345M o mocy 345 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000-6KTL-M0
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 28 400 zł brutto

Instalacja o mocy 6,21 kWp oparta na modułach Longi LR6-600PH-345M i falowniku Huawei SUN 2000-6KTL-M0 – DACH PŁASKI

W skład instalacji wchodzi:

 • 18 modułów Longi LR6-600PH-345M o mocy 345 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000-6KTL-M0
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 31 300 zł brutto

Instalacja o mocy 6,21 kWp oparta na modułach Longi LR6-600PH-345M i falowniku Huawei SUN 2000-6KTL-M0 – BLACHA TRAPEZOWA

W skład instalacji wchodzi:

 • 18 modułów Longi LR6-600PH-345M o mocy 345 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000-6KTL-M0
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 27 100 zł brutto

Instalacja o mocy 6,21 kWp oparta na modułach Longi LR6-600PH-345M i falowniku Huawei SUN 2000-6KTL-M0 – BLACHODACHÓWKA

W skład instalacji wchodzi:

 • 18 modułów Longi LR6-600PH-345M o mocy 345 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000-6KTL-M0
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 28 800 zł brutto

Instalacja o mocy 6,21 kWp oparta na modułach Longi LR6-600PH-345M i falowniku Huawei SUN 2000-6KTL-M0 – DACHÓWKA CERAMICZNA

W skład instalacji wchodzi:

 • 18 modułów Longi LR6-600PH-345M o mocy 345 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000-6KTL-M0
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 29 700 zł brutto

Produkcja energii

Zaproponowane powyżej instalacje wyprodukują rocznie około 6 000 kWh energii elektrycznej.

Średnia cena

Analiza cen wykazała, że mimo iż instalacje oparte są o dokładnie te same komponenty, ich ceny się różnią. Najtańszą instalacją okazała się instalacja na blasze trapezowej, a najdroższą instalacja na dachu płaskim. Różnica w cenie wynosi aż 4 200 zł brutto, co jest porównywalne z kosztem 1 kWp instalacji.

Średnia cena systemów fotowoltaicznych na wybranych komponentach i w różnych miejscach montażu wynosi wynosi 29 585,7‬ zł brutto bez uwzględnienia dotacji. Dotacja z programu Mój Prąd może zmniejszyć tę cenę o 5 tysięcy złotych, a ulga termomodernizacyjna o ponad 4 tysiące.

Średnia cena za 1kWp bez uwzględnienia dotacji wynosi 4 764,2 zł brutto. W przypadku najtańszej instalacji na blasze trapezowej średnia cena za 1 kWp wynosi 4 363,9 zł brutto, a w przypadku najdroższej instalacji – na dachu płaskim wynosi 5 040,3 zł brutto. Czas zwrotu takich instalacji wynosi około 5 lat w przypadku wykorzystania dotacji i ulgi termomodernizacyjnej i około 7 lat bez żadnej formy wsparcia.

Redakcja GLOBEnergia