Wraz ze wzrostem zainteresowania fotowoltaiką oraz niskoemisyjnymi źródłami ogrzewania takimi jak pompy ciepła, wzrastają moce PV instalowane przez inwestorów. Średnia moc zainstalowana w pojedynczej instalacji w 2019 roku wynosiła około 6,5 kWp na instalację. W pierwszej połowie 2020 roku średnia moc zainstalowana w pojedynczej instalacji wzrosła już do 6,8 kWp. Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna o mocy około 6 kWp oparta o moduły typu Half Cut Cells?

Moduły HCC – dlaczego na nich oparto redakcyjną analizę?

Moduły z ogniwami ciętymi na pół jeszcze kilka lat temu były zupełną nowością. Dziś większość dużych producentów ma je w swojej ofercie. Moduły z ogniwami ciętymi na pół, zamiast klasycznych 60 ogniw o wymiarach 156 ×156 mm, składają się ze 120 ogniw o wymiarach 156×78 mm. Są zbudowane z dwóch części: górnej, złożonej z 60 ogniw połączonych szeregowo oraz dolnej również złożonej z 60 ogniw połączonych szeregowo. Obie części są z kolei połączone ze sobą równolegle. Istnieją także modele, które składają się z dwóch części po 72 ogniwa, czyli złożone w sumie ze 144 ogniw.

Wśród korzyści wyboru modułów HCC można wymienić:

 • czterokrotnie mniejsze straty mocy na linii ogniwo – moduł,
 • wyższą wydajność w słoneczne dni,
 • lepszą odporność na zacienienie,
 • lepszy współczynnik wypełnienia modułu PV
 • większą moc modułów bez zwiększenia wymiarów

w porównaniu do standardowych produktów.

Do zestawienia wybraliśmy moduł firmy Phono Solar typu Half Cut Cells o mocy 370 Wp.

Przykładowa wycena dla instalacji o mocy około 6 kWp na blachodachówce

O wycenę instalacji o mocy około 6 kWp opartą o moduły cięte na pół poprosiliśmy zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą. Do wyceny wybraliśmy blachodachówkę, ze względu na to, że jest to jedno z najczęściej stosowanych pokryć dachowych w budynkach jednorodzinnych.

Firma wykonawcza przygotowała dla nas wycenę instalacji o mocy 6,29 kWp na modułach Half Cut Cells o dużej mocy 370 Wp, na dachu skośnym pokrytym blachodachówką.

UWAGA: Przedstawiona oferta jest poglądowa, opracowana przez redakcję na podstawie przykładowej oferty uzyskanej od firmy wykonawczej. Dokładne koszty są zawsze ustalane indywidualnie, przy oględzinach budynku, a na cenę mogą mieć wpływ czynniki takie jak długość trasy kablowej itp.

Instalacja o mocy 6,29 kWp oparta na modułach Phono Solar PS370M-20 UH HCC o mocy 370 Wp i falowniku Huawei Huawei SUN 2000-5KTL-M0

W skład instalacji wchodzi:

 • 17 modułów Phono Solar PS370M-20 UH HCC o mocy 370 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000-5KTL-M0
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

KOSZT: 24 800 zł brutto

Produkcja energii

Optymalnie usytuowana instalacja w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie około 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została poprawnie dobrana, powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużycie budynku powiększone o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowanie w sieci” – wynika to z obowiązującego w naszym kraju systemu opustu, z którego mogą korzystać prosumenci, czyli posiadacze instalacji do 50 kWp.

Średnia roczna produkcja energii z tej instalacji wyniesie około 6300 kWh.

Cena

Cena instalacji na wybranych komponentach, na blachodachówce wynosi 24 800 zł brutto. Jest to instalacja wyceniona dla gospodarstwa domowego, więc podatek VAT wynosi 8%.

Cena jednostkowa brutto dla tej instalacji wynosi 3 942 zł brutto.

Firma wykonawcza, od której otrzymaliśmy ofertę szacuje, że oszczędności uzyskane przez 15 lat eksploatacji inwestycji będą na poziomie 76 071 zł.

Warto wspomnieć, że inwestorzy mają możliwość obniżenia kosztów inwestycji korzystając z programu Mój Prąd oraz ulgi termomodernizacyjnej. Okres zwrotu dla tej inwestycji szacowany jest na około 6 lat bez uwzględnienia wsparcia finansowego, a na niespełna 5 lat z uwzględnieniem dotacji w programie Mój Prąd oraz odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Uzgodnienie z rzeczoznawcą

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego które weszły w życie 19 września 2020 roku, każda instalacja fotowoltaiczna o mocy większej niż 6,5 kW (biorąc pod uwagę moc po stronie DC czyli moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych), wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą.

W związku z powyższym, ta instalacja nie wymaga jeszcze uzgodnienia. O uzgodnieniach przeciwpożarowych możesz przeczytać więcej TUTAJ.

Opracowanie redakcyjne

Redakcja GLOBEnergia