Na cenę instalacji fotowoltaicznej wpływa wiele czynników: moc, komponenty, rodzaj pokrycia dachowego, itp. Na cenę może również wpływać stopień skomplikowania dachu, gdyż wpływa długość trasy kablowej. W przypadku kilku połaci pożądane będzie również dodanie do instalacji optymalizatorów mocy, czyli urządzeń elektronicznych montowanych przy modułach lub w puszkach połączeniowych modułów, których podstawowym zadaniem jest ograniczenie niedopasowania prądowo-napięciowego w łańcuchu połączonych szeregowo modułów fotowoltaicznych.

Jaki będzie koszt instalacji o mocy 5 kW, która zostanie zamontowana na 4 połaciach dachowych? O odpowiedź poprosiliśmy zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą.

Zapytaliśmy o wycenę na blachodachówce, na skomplikowanym dachu z jaskółkami i lukarnami, przy czym instalacja fotowoltaiczna ma zostać zamontowana na 4 połaciach. Firma wykonawcza przygotowała dla nas wycenę instalacji o mocy 4,95 kWp opartą o moduły Suntech typu HCC o mocy 330Wp i falownik Solaredge o mocy 4 kW z optymalizatorami mocy.

UWAGA: Przedstawiona analiza nie jest ofertą, a jedynie materiałem redakcyjnym przygotowanym na podstawie przykładowej oferty uzyskanej od firmy wykonawczej. Dokładne koszty są zawsze ustalane indywidualnie, przy oględzinach budynku, a na cenę mogą mieć wpływ czynniki takie jak np. długość trasy kablowej.

Instalacja o mocy 4,95 kWp oparta na modułach o mocy 330 Wp i falowniku 4 kW

W skład instalacji wchodzi:

  • 15 modułów Suntech Hypro STP330S-A20/Wfh HCC o mocy 330 Wp
  • 15 optymalizatorów mocy
  • Falownik Solaredge SE4K o mocy 4 kW
  • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
  • Zabezpieczenie strony AC i DC
  • Okablowanie strony AC i DC
  • Montaż, pomiary, dokumentacja
  • Transport, dostawa

Koszt: 32 300 zł brutto

Cena

Cena instalacji na wybranych komponentach, na blachodachówce i 4 połaciach dachowych wynosi 32 300 zł brutto. Jest to instalacja wyceniona dla gospodarstwa domowego, więc podatek VAT wynosi 8%.

Cena jednostkowa brutto dla tej instalacji wynosi 6 525 zł/kWp.

Instalacja na tych samych komponentach na jednej połaci

Ile kosztowałaby ta sama instalacja, na tych samych komponentach i blachodachówce, gdyby mogła zostać zamontowana na jednej połaci?

W uproszczenia taka instalacja na jednej połaci kosztowałaby 30 800 zł brutto, czyli o 1500 zł mniej. W cenie jednostkowej różnica wynosi około 300 zł/kW, gdyż cena jednostkowa brutto dla takiej instalacji wynosiłaby 6 222 zł. Warto jednak zaznaczyć, że przy instalacji na jednej połaci nie byłoby konieczności stosowania optymalizatorów mocy. Wtedy cena takiej instalacji byłaby jeszcze niższa.

Dlaczego instalacja na kilku połaciach jest droższa? Zapytaliśmy o to firmę wykonawczą, od której otrzymaliśmy wycenę.

Na wyższą cenę przy skomplikowanych dachach wpływa kilka elementów:

– dłuższe okablowanie (konieczność wykonywania tzw. „przedłużek” między poszczególnymi modułami
– dłuższy czas montażu (trzeba pokryć dojazd montażystów i ich czas pracy)
– czasami więcej materiału (głównie chodzi tutaj o konstrukcję)
– czasami konieczność zastosowania specjalnego systemu optymalizacji

Skomplikowany dach nie oznacza jednak, że nie warto zainwestować w fotowoltaikę. Co prawda okres zwrotu nieco się wydłuży, ale zakładając, że nie stosujemy optymalizacji, koszt instalacji wciąż będzie bardzo przyzwoity. Z kolei wykorzystanie optymalizatorów mocy da nam większa kontrolę nad pracą instalacji. Warto zauważyć, że zaproponowany w tej wycenie falownik SolarEdge ma aż 12-letnią gwarancję. Dodatkowo sam fakt posiadania optymalizatorów sprawi, że instalacja wygeneruje więcej energii niż inny system. Nie strasznie nam również nierównomierne starzenie się modułów. – komentuje instalator z firmy wykonawczej

Produkcja energii w instalacji PV

Optymalnie usytuowana instalacja w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie około 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została poprawnie dobrana, powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużycie budynku powiększone o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowanie w sieci” – wynika to z obowiązującego w naszym kraju systemu opustu, z którego mogą korzystać prosumenci, czyli posiadacze instalacji o mocy do 50 kWp.

Średnia roczna produkcja energii z takiej instalacji wyniosłaby około 4925 kWh.

Okres zwrotu

Firma wykonawcza, od której otrzymaliśmy ofertę szacuje, że oszczędności uzyskane przez 15 lat eksploatacji inwestycji będą na poziomie 60 000 zł.

Okres zwrotu dla tej inwestycji bez uwzględnienia wsparcia finansowego szacowany jest na około 10 lat. W przypadku odliczenia części kosztów w ramach ulgi termomodernizacyjnej, okres zwrotu zostanie przyspieszony do około 8,5 roku.

Uzgodnienie z rzeczoznawcą

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego które weszły w życie 19 września 2020 roku, każda instalacja fotowoltaiczna o mocy większej niż 6,5 kW (biorąc pod uwagę moc po stronie DC czyli moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych), wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą. W związku z tym, ta instalacja nie wymagałaby uzgodnienia.

 

Redakcja GLOBEnergia