Ile kosztuje instalacja PV i ile trwa montaż?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Instalacja fotowoltaiczna służy do produkcji energii elektrycznej i ze względu na jej skalowalność może być zarówno małej mocy, przeznaczona dla inwestorów indywidualnych, ale może również stanowić elektrownię o mocy kilku KW. 

 
Jak prezentuje się koszt takich inwestycji?
 
Budowa 1 MWp elektrowni fotowoltaicznej pod klucz to zazwyczaj od 3,9–4,8 mln zł. Dotyczy to typowej elektrowni w dogodnej lokalizacji (brak konieczności wyrównywania terenu, utwardzania dróg dojazdowych itp.). 
W przypadku mikroinstalacji koszt najmniejszych instalacji (1–3 kW) sięga 6–8 tys. zł/kWp. W przypadku większych instalacji (3–10 kW) cena oscyluje w zakresie 5–6 tys. zł/ kWp.  W przypadku mikroinstalacji o mocy 10–40 kW cena jednostkowa może spaść poniżej 5 tys. za kWp. Widzimy więc, że im większa moc, tym taniej w przeliczeniu na kWp.  
 
Koszt przyłącza do linii średniego napięcia to ok. 60 000 zł – pod warunkiem, że linia średniego napięcie jest zlokalizowana w bezpośrednimi sąsiedztwie elektrowni.  Inwestor ponosi połowę tych kosztów, drugą połowę pokrywa operator systemu dystrybucyjnego. W przypadku mikroinstalacji do 40 kW koszty przyłączenia w pełni ponosi Operator Sieci Dystrybucyjnej. 
 
Po wejściu na plac sprawna ekipa na kompletną budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp przy dobrej pogodzie potrzebuje ok. 1 miesiąca. Instalacje o mocy kilku–kilkunastu kWp wykonuje się w ciągu maksymalnie kilku dni. Najmniejsze instalacje o mocy kilku kWp można zamontować w ciągu 1–2 dni. 
 
Elektrownia PV o mocy 1 MWp jest w stanie wyprodukować od 950 do 1 100 MWh rocznie w zależności od lokalizacji i konfiguracji. W przypadku mikroinstalacji wartość ta zazwyczaj jest mniejsza i wynosi od 900 do 1 000 kWh z kWp zainstalowanej mocy.  Spadek mocy elektrowni PV waha się od 0,6–1% rocznie. 
Różnice w wyprodukowanej energii rok do roku mogą wahać się o ok. 10% z uwagi na zmienność warunków klimatycznych. 
 
Źródło: Poradnik Inwestora PV – GLOBEnergia 1/2015
 

PORADNIK INWESTORA PV - GLOBEnergia1/2015

 
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia