W przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp, zarówno prawo jak i oferty producentów, pozwalają na zastosowanie falowników i trójfazowych i jednofazowych. Ostatnio na łamach portalu Globenergia zastanawialiśmy się, który z nich lepiej wybrać. Okazuje się, że w większości przypadków w takiej sytuacji lepiej postawić na falownik jednofazowy: jest tańszy i potrzebuje niższego napięcia startowego niż falownik trójfazowy. Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW na falowniku jednofazowym? O odpowiedź poprosiliśmy zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą.

Zapytaliśmy o wycenę na dachówce, która jest jednym z częściej stosowanych pokryć dachowych na polskich domach. Poprosiliśmy o wycenę instalacji o mocy około 3 kW, z falownikiem jednofazowym.

Firma wykonawcza przygotowała dla nas wycenę instalacji o mocy 3,02 kWp opartą o moduły Phono Solar typu half cut mocy 335 Wp i falownik Huawei jednofazowy mocy 3 kW.

UWAGA: Przedstawione analizy nie są ofertami, a jedynie materiałem redakcyjnym przygotowanym na podstawie przykładowych ofert uzyskanych od firmy wykonawczej. Dokładne koszty są zawsze ustalane indywidualnie, przy oględzinach budynku, a na cenę mogą mieć wpływ czynniki takie jak np. długość trasy kablowej.

Instalacja o mocy 3,02 kWp oparta na modułach half cut 335 Wp i jednofazowym falowniku 3 kW. W skład instalacji wchodzi:

 • 9 modułów Phono Solar PS 335M1H-20/UH o mocy 335 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000L-3KTL – L1 mocy 3 kW
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

Koszt: 16 800 zł brutto

Cena

Cena instalacji na wybranych komponentach, na dachówce wynosi 16 800 zł brutto. Jest to instalacja wyceniona dla gospodarstwa domowego, więc podatek VAT wynosi 8%.

Cena jednostkowa brutto dla tej instalacji wynosi 5 563 zł/kWp.

A ile kosztowałaby taka instalacja na falowniku trójfazowym?

Poprosiliśmy o wycenę instalacji o tych samych parametrach, ale zamiast na falowniku jednofazowym – na falowniku trójfazowym. Okazuje się, że cena takiej instalacji jest nieco wyższa.

Instalacja o mocy 3,02 kWp oparta na modułach half cut 335 Wp i trójfazowym falowniku 3 kW. W skład instalacji wchodzi:

 • 9 modułów Phono Solar PS 335M1H-20/UH o mocy 335 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000-3KTL – M1 mocy 3 kW
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport, dostawa

Koszt: 18 100 zł brutto

Cena instalacji na wybranych komponentach, na dachówce wynosi 18 100 zł brutto. Jest to instalacja wyceniona dla gospodarstwa domowego, więc podatek VAT wynosi 8%.

Cena jednostkowa brutto dla tej instalacji wynosi 5 993 zł/kWp.

Jak widać, koszt takiej instalacji na falowniku trójfazowym jest o 1300 zł wyższy niż na falowniku jednofazowym. W przeliczeniu na cenę jednostkową, w przypadku falownika trójfazowego jest ona o około 430 zł/kW wyższa.


W jakich sytuacjach lepiej sprawdziłby się falownik trójfazowy?

Odpowiedź znajdziesz TUTAJ


Produkcja energii w instalacji PV

Optymalnie usytuowana instalacja w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie około 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została poprawnie dobrana, powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużycie budynku powiększone o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowanie w sieci” – wynika to z obowiązującego jeszcze w tym roku systemu opustu, z którego mogą korzystać prosumenci, czyli posiadacze instalacji o mocy do 50 kWp. Po zmianach wprowadzonych w nowelizacji ustawy OZE, instalacje prawdopodobnie nie będą przewymiarowywane.

Średnia roczna produkcja energii z tej instalacji wyniesie około 3 000 kWh.

Okres zwrotu

Okres zwrotu dla tej instalacji z falownikiem jednofazowym bez uwzględnienia wsparcia finansowego szacowany jest na niespełna 9 lat. W przypadku odliczenia części kosztów w ramach ulgi termomodernizacyjnej, okres zwrotu zostanie przyspieszony do nieco ponad 7 lat. Dla inwestycji z falownikiem trójfazowym okres zwrotu jest nieco dłuższy i wynosi 8 lat z ulgą termomodernizacyjną i około 9 lat bez ulgi termomodernizacyjnej.

Warto pamiętać, że w przeliczeniu na cenę jednostkową, koszty mniejszych instalacji fotowoltaicznych są nieco wyższe. Przekłada się to bezpośrednio na dłuższe okresy zwrotu, a wynika z faktu, że niektóre koszty uwzględniane przez instalatorów (np. transport) są takie same bez względu na wielkość instalacji.

Uzgodnienie z rzeczoznawcą

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego które weszły w życie 19 września 2020 roku, każda instalacja fotowoltaiczna o mocy większej niż 6,5 kW (biorąc pod uwagę moc po stronie DC czyli moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych), wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą. W związku z tym, ta instalacja nie wymagałaby uzgodnienia.

Redakcja GLOBEnergia