Optymalnie usytuowana instalacja w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie około 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została poprawnie dobrana, powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużycie budynku powiększone o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowanie w sieci” – wynika to z obowiązującego w naszym kraju systemu opustu, z którego mogą skorzystać prosumenci, czyli posiadacze instalacji do 50 kWp. Od sierpnia 2019 roku przedsiębiorcy, z wyjątkiem tych których podstawową działalnością jest produkcja energii – mogą uzyskiwać status prosumentów ustawowych uprawniający ich do korzystnego sposobu rozliczenia energii pobranej i wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji.

Warto wspomnieć, że przedsiębiorcy mogą również sprzedawać energię do sieci, na podstawie umów rozdzielonych, co jest dla nich często bardziej korzystne niż system prosumencki. Dlaczego? Sprawdź TUTAJ 

Na cenę instalacji oprócz podstawowych komponentów, takich jak falownik czy moduły, wpływa również miejsce montażu. Dachy płaskie i blacha trapezowa to najczęściej występujące rodzaje dachów w przedsiębiorstwach. O ile montaż na blasze trapezowej zwykle jest najtańszą opcją, dachy płaskie charakteryzują się niestety wysokim kosztem montażu. Ile kosztuje instalacja dla przedsiębiorstwa o mocy 20 kWp, zamontowana na dachu płaskim?

Przykładowa wycena dla instalacji o mocy około 20 kWp na dachu płaskim

UWAGA: Przedstawiona oferta jest poglądowa, opracowana przez redakcję na podstawie przykładowych ofert uzyskanych od firm wykonawczych. Dokładne koszty są zawsze ustalane indywidualnie, przy oględzinach budynku, a na cenę mogą mieć wpływ czynniki takie jak długość trasy kablowej itp.

O wycenę instalacji o mocy około 20 kWp na dachu płaskim, dla firm, na modułach o dużej mocy poprosiliśmy zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą.

Instalacja o mocy 19,98 kWp oparta na modułach Eco Delta ECO-370M-60EHC 370 Wp i falowniku Huawei SUN 2000-17KTL-M0

W skład instalacji wchodzi:

  • 54 moduły Eco Delta ECO-370M-60EHC 370 Wp o mocy 370 Wp
  • Falownik Huawei SUN 2000-17KTL-M0
  • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
  • Zabezpieczenie strony AC i DC
  • Okablowanie strony AC i DC
  • Montaż, pomiary, dokumentacja
  • Transport, dostawa

KOSZT: 67 000 zł netto

Produkcja energii

Średnia roczna produkcja energii z tej instalacji wyniesie około 19 900 kWh.

Cena

Cena instalacji na wybranych komponentach na dachu płaskim wynosi 67 000 zł netto. Jest to instalacja wyceniona dla firm, więc podatek VAT wynosi 23%. Z uwzględnieniem podatku cena instalacji wyniosłaby 82 410 zł. Cena jednostkowa netto tej instalacji wyniosłaby 3 353 zł, a cena jednostkowa brutto 4 125 zł. Firma wykonawcza od której otrzymaliśmy ofertę szacuje, że oszczędności uzyskane przez 15 lat eksploatacji inwestycji będą na poziomie 226 054 zł.

Warto wspomnieć, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. tarczy podatkowej, która obniżyłaby cenę instalacji o ponad 12,5 tysiąca złotych. Szacowany okres zwrotu dla tej instalacji wynosi około 6 lat.

 

 

Redakcja GLOBEnergia