Najkorzystniejszym kierunkiem, w którym może zostać ulokowana instalacja fotowoltaiczna jest oczywiście południe. Niestety nie zawsze jest taka możliwość. Na szczęście w takim wypadku można rozdzielić instalację na więcej niż jedną połać. W tym przypadku wzrastają nieco koszty kabli, których w takim przypadku zużywa się więcej. Ile kosztuje instalacja PV o mocy 6 kWp zamontowana na dwóch połaciach dachowych?

Przykładowa wycena dla instalacji o mocy około 6 kWp na dwóch połaciach

O wycenę instalacji o mocy około 6 kWp zamontowaną na dwóch połaciach dachowych skierowanych w kierunkach wschód-zachód, poprosiliśmy zaprzyjaźnioną firmę wykonawczą. Do wyceny wybraliśmy dachówkę, która jest jednym z częściej stosowanych pokryć dachowych.

Firma wykonawcza przygotowała dla nas wycenę instalacji o mocy 5,94 kWp na modułach monokrystalicznych o mocy 375 Wp, na dachu skośnym pokrytym dachówką. Moduły zostały rozłożone na połaci wschodniej i zachodniej.

UWAGA: Przedstawiona oferta jest poglądowa, opracowana przez redakcję na podstawie przykładowej oferty uzyskanej od firmy wykonawczej. Dokładne koszty są zawsze ustalane indywidualnie, przy oględzinach budynku, a na cenę mogą mieć wpływ czynniki takie jak długość trasy kablowej itp.

Instalacja o mocy 5,94 kWp oparta na modułach Phono Solar PS330M-20/UH z czarną ramą o mocy 330 Wp i falowniku Huawei SUN 2000-5KTL-M0

W skład instalacji wchodzi:

  • 18 modułów Phono Solar PS330M-20/UH z czarną ramą o mocy 330 Wp
  • Falownik Huawei SUN 2000-5KTL-M0
  • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
  • Zabezpieczenie strony AC i DC
  • Okablowanie strony AC i DC
  • Montaż, pomiary, dokumentacja
  • Transport, dostawa

KOSZT: 26 000 zł brutto

Produkcja energii

Optymalnie usytuowana instalacja w polskich warunkach klimatycznych jest w stanie wyprodukować rocznie około 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanej mocy. Instalacja fotowoltaiczna, której moc została poprawnie dobrana, powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużycie budynku powiększone o “straty energii” związane z jej rozliczeniem za “magazynowanie w sieci” – wynika to z obowiązującego w naszym kraju systemu opustu, z którego mogą korzystać prosumenci, czyli posiadacze instalacji do 50 kWp.

Średnia roczna produkcja energii z tej instalacji wyniesie około 5910 kWh.

Cena

Cena instalacji na wybranych komponentach, na dachówce, na połaci wschód-zachód wynosi 26 000 zł brutto. Jest to instalacja wyceniona dla gospodarstwa domowego, więc podatek VAT wynosi 8%.

Cena jednostkowa brutto dla tej instalacji wynosi 4 377 zł. Firma wykonawcza, od której otrzymaliśmy ofertę szacuje, że oszczędności uzyskane przez 15 lat eksploatacji inwestycji będą na poziomie 71 838 zł.

Warto wspomnieć, że inwestorzy mają możliwość obniżenia kosztów inwestycji korzystając z programu Mój Prąd oraz ulgi termomodernizacyjnej. Okres zwrotu dla tej inwestycji szacowany jest na 7 lat bez uwzględnienia wsparcia finansowego i na 5 lat z uwzględnieniem dotacji w programie Mój Prąd oraz odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Uzgodnienie z rzeczoznawcą

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego które weszły w życie 19 września 2020 roku, każda instalacja fotowoltaiczna o mocy większej niż 6,5 kW (biorąc pod uwagę moc po stronie DC czyli moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych), wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą.

W związku z powyższym, ta instalacja nie wymaga jeszcze uzgodnienia. O uzgodnieniach przeciwpożarowych możesz przeczytać więcej TUTAJ.

Redakcja GLOBEnergia