Ile kosztuje magazyn energii do zwiększenia autokonsumpcji? Jaka może być dotacja w Mój Prąd 4.0?

Program Mój Prąd 4.0 wspiera budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z dodatkowymi urządzeniami zwiększającymi zużycie prądu na potrzeby własne. Poziom autokonsumpcji można zwiększyć decydując się m.in. na bateryjny magazyn energii. Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii? Jaką dotację z Mój Prąd 4.0 można uzyskać? Przedstawiamy wyceny budżetowych instalacji PV z magazynami.

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podstawową funkcjonalnością bateryjnych magazynów energii współpracujących z instalacjami fotowoltaicznymi jest zwiększenie poziomu zużycia energii produkowanej przez mikroinstalację fotowoltaiczną. Gospodarstwo domowe nie jest w stanie zużyć na bieżąco całej energii produkowanej z sieciowej instalacji PV. Większość tej energii jest oddawana do sieci. W zależności od stosowanego systemu rozliczeń za tą energię prosument otrzymuje środki zasilające jego depozyt prosumencki (net-billing) lub prawo do odebrania części tej energii (system opustów - net-metering). Niezależnie od tego czy prosument jest rozliczany w ramach net-billingu, czy net-meteringu energia zużyta na potrzeby własne jest całkowicie darmowa i nie jest obciążona dodatkowymi opłatami, VATem, a także nie jest pomniejszana o opust. Z tego względu zadbanie o właściwy poziom autokonsumpcji energii z PV jest kluczowe w kwestii uzyskania satysfakcjonującego okresu zwrotu z inwestycji.

Funkcje magazynu energii

Poza zwiększeniem autokonsumpcji, niektóre systemy fotowoltaiczne z magazynami energii mogą pełnić inne funkcje. Część inwestorów decydując się na magazyny energii wybiera rozwiązania z funkcją zasilania rezerwowego. W takich instalacjach prosument może liczyć na zasilanie nawet w przypadku przerw w dostawach prądu. Rozwiązania takie są jednak droższe. Co więcej, przerwy w dostawach prądu zdarzają się coraz rzadziej. Z tego względu potencjalni prosumenci powinni mieć świadomość, że pod względem opłacalności lepsze mogą okazać się proste systemy z magazynami nastawione na zwiększenie autokonsumpcji.

Ile kosztuje magazyn energii?

Zestawienie kosztów przygotowane przez redakcję GLOBENERGIA dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii. Systemy z zestawienia to rozwiązania budżetowe, których rolą ma być zwiększenie poziomu zużycia energii z konkretnej instalacji fotowoltaicznej. Systemy te nie mają funkcji zasilania rezerwowego.

GLOBENERGIA uzyskała oferty na fotowoltaikę z magazynem energii w czterech wariantach:

  • Mikroinstalacja 1-fazowa o mocy 3,28 kWp z bateryjnym magazynem energii Amass GTX5000 PRO Sofar o pojemności 5,1 kWh;
  • Mikroinstalacja 3-fazowa o mocy 4,10 kWp z bateryjnym magazynem energii Huawei LUNA 2000 o pojemności 5 kWh;
  • Mikroinstalacja 3-fazowa o mocy 6,15 kWp z bateryjnym magazynem energii Huawei LUNA 2000 o pojemności 5 kWh;
  • Mikroinstalacja 3-fazowa o mocy 8,20 kWp z bateryjnym magazynem energii Huawei LUNA 2000 o pojemności 5 kWh.

W ofertach założono, że mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na dachu pokrytym blachą trapezową. Dla wariantu z instalacją 1-fazową o mocy 3,28 kWp zastosowano falownik Sofar Solar i magazyn Amass. We wszystkich wariantach trójfazowych o mocach 4,10 kWp, 6,15 kWp oraz 8,20 kWp przyjęto falowniki Huawei o mocach odpowiednio 4 kW, 6 kW i 8 kW. Do instalacji trójfazowych dobrano magazyny energii Huawei LUNA 2000.

Koszty instalacji PV z magazynami

Jak kształtują się koszty przytoczonych instalacji? Przedstawiamy ceny systemów PV z magazynami energii. Są to koszty brutto z 8 proc. podatkiem VAT.

Moc instalacji[kWp]Pojemność magazynu[kWh]Koszt całego systemu (brutto - 8 proc. VAT)[zł]Udział kosztu magazynu w koszcie instalacji[%]
3,285,137 677 zł44%
4,105,044 174 zł55%
6,155,052 633 zł46%
8,205,060 858 zł40%
Koszty instalacji PV z magazynem energii w różnych wariantach.
Źródło: GLOBENERGIA

Wszystkie instalacje z zestawienia są wyposażone w bateryjne magazyny energii o pojemności 5 kWh. Instalacja 3,28 kWp kosztuje 34 886 zł. Instalacje o mocy 4,10 kWp, 6,15 kWp i 8,20 kWp kosztują odpowiednio 44 174 zł, 52 633 zł i 60 858 zł. Koszt magazynu energii, rozumiany jako koszt samego urządzenia, jego montażu wraz z dodatkowymi pracami elektrycznymi stanowi od 40 proc. do 55 proc. kosztów całego systemu. Kalkulacje stanowią rzeczywisty koszt firmy instalacyjnej podwyższony o marżę i VAT.

Dotacja z programu Mój Prąd 4.0

Od 15 grudnia 2022 r. w ramach programu Mój Prąd będzie można skorzystać z większych dopłat do mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. W połowie grudnia dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zostanie zwiększone o 2 000 zł do poziomu 6 000 w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV lub do 7 000 zł w przypadku instalacji fotowoltaicznej z dodatkowymi urządzeniami. Podwyższona zostanie też dotacja do magazynów energii elektrycznej.

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji - nie więcej niż 7 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).
  • do magazynu energii - nie więcej niż 16 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).
Zmiany w programie Mój Prąd 4.0. O ile wzrośnie dofinansowanie od 15 grudnia 2022 roku?
Źródło: mojprad.gov.pl
Zmiany w programie Mój Prąd 4.0. O ile wzrośnie dofinansowanie od 15 grudnia 2022 roku?
Źródło: mojprad.gov.pl

Więcej na temat wyższego dofinansowania w programie Mój Prąd przeczytasz tutaj: Większe dotacje w programie Mój Prąd 4.0! Beneficjenci otrzymają wyrównanie do wyższej kwoty!

Instalacje PV z magazynem - dotacja z programu Mój Prąd 4.0

Redakcja GLOBENERGIA oszacowała także możliwe do uzyskania kwoty dotacji w programie Mój Prąd 4.0. Kwoty dotacji zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Moc instalacji z magazynem 5 kWh[kWp]Dotacja na magazyn energii[zł]Dotacja na mikroinstalację fotowoltaiczną[zł]Łączna kwota dotacji możliwej do uzyskania[zł]Koszt całego systemu pomniejszony o kwotę dotacji [zł]
3,288 279 zł7 000 zł15 279 zł22 398 zł
4,1012 127 zł7 000 zł19 127 zł25 047 zł
6,1512 127 zł7 000 zł19 127 zł33 506 zł
8,2012 127 zł7 000 zł19 127 zł41 731 zł
Koszty instalacji PV z magazynem energii z uwzględnieniem dotacji w programie Mój Prąd 4.0.
Źródło: GLOBENERGIA

W przypadku przygotowanych ofert, maksymalne kwoty dotacji mogą wynieść 15 279 zł (instalacja 1-fazowa) lub 19 127 zł (instalacje 3-fazowe o mocach 4,10 kWp, 6,15 kWp i 8,20 kWp). Dotacja z Mojego Prądu jest w stanie obniżyć łączne koszty systemów o 30-40 proc.

Rozbudowa instalacji PV o magazyn

Na początku listopada sprawdzaliśmy również ile kosztuje rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii. W artykule “Ile kosztuje magazyn energii? Podajemy koszty kompleksowego montażu dla trzech wariantów” sprawdziliśmy ile kosztuje magazyn energii w zależności od pojemności i z czym wiąże się rozbudowa instalacji o magazyn energii.

Źródło: GLOBENERGIA

Zobacz również