Wymiana powietrza w budynku jest bardzo ważna z punktu widzenia zapewnienia komfortu i dobrego stanu zdrowia człowieka oraz stanu technicznego budynku, ale wpływa na straty energii. Te straty można obniżyć stosując wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, czyli rekuperację.

Stosując rekuperację można znacząco obniżyć koszty energii elektrycznej, a także poprawić komfort użytkowania budynku. Dodatkowo, zastosowanie rekuperacji niesie ze sobą możliwość filtracji powietrza, co jest szczególnie korzystne, przy obecnym problemie występowania smogu w Polsce. Warto również dodać, że wymagania określone w Warunkach Technicznych stają się coraz bardziej restrykcyjne i bez wykorzystania wentylacji mechanicznej może być trudno je spełnić. A ile kosztuje wykonanie rekuperacji?

Koszt rekuperacji w domu o powierzchni 170 m2

O to ile kosztuje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła do domu o powierzchni 170 m2 zapytaliśmy jedną z firm wykonawczych.

Co obejmują ceny?

Oferta przedstawiona przez firmę wykonawczą obejmuje:

• Rekuperator dobrany na wydajność zapewniającą wymianę powietrza w całym obiekcie zgodnie z normami;
• Wykonanie instalacji z przewodów wentylacyjnych
• Kształtki wentylacyjne
• Osprzęt instalacyjny
• Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej
• Protokół powykonawczy

Firma wykonawcza zaproponowała nam trzy warianty instalacji, które zawierają wyżej wymienione elementy. Różnica w cenie pomiędzy wariantami wyniosła aż 10 000 zł! Najtańszy wariant został wyceniony na 14 900 zł brutto, a najdroższy na 24 900 zł brutto. Czym zatem różnią się oferty?

Różnice pomiędzy ofertami

Wszystkie wskazane w ofercie warianty składają się z tych samych materiałów instalacyjnych takich jak rury, przewody, itp. oraz zapewniają sprawność odzysku ciepła dochodzącą do 95%.

W najtańszym wariancie, na system instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem składa się jedynie wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy oraz system antyzamrożeniowy. Koszt najtańszej opcji wynosi 14 900 zł brutto.

Droższa opcja również zawiera wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy oraz system antyzamrożeniowy, ale oprócz tego w cenę wlicza się nagrzewnica wstępna, która stanowi jedną z opcji zapobiegania zamarzaniu wymiennika w rekuperatorze oraz automatyczny bypass, który pozwoli na ominięcie odzysku ciepła, kiedy nie jest to potrzebne. Koszt tego wariantu wynosi już 23 500 zł.

Najdroższa opcja, której koszt wynosi 24 900 zł, różni się przede wszystkim możliwością sterowania. Oprócz elementów wymienionych w poprzedniej opcji, najdroższy wariant posiada wbudowane czujniki do regulacji przepływu powietrza, komfortu temperatury i wilgotności, panel sterowania na obudowie oraz inne dodatkowe możliwości sterowania.

Tak jak wcześniej wspomniano, różnica w cenie pomiędzy najtańszym a najdroższym wariantem wynosi aż 10 000 zł.

Którą opcję wybrać?

Dla niektórych inwestorów bardzo ważna jest możliwość sterowania, a dla niektórych ważna jest podstawowa funkcja urządzenia. W związku z tym, jak zwykle, ostateczna decyzja, który wariant jest najlepszy i spełnia potrzeby inwestora, należy właśnie do niego.

Opracowanie redakcyjne

Redakcja GLOBEnergia