Sytuacja jest o tyle interesująca, że radny poprosił o wycenę każdego budynku z osobna. W sumie lista składa się z 9 stron A4, gdzie przedstawiono wykaz 412 budynków z piecami i kotłowniami, które znajdują się w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Adresy te podane zostały w interpelacji.

Czy rząd wyda na wymianę źródeł ciepła tyle, co na klub sportowy?

W rozmowie z infokatowice.pl Dawid Durał powiedział, że chciałby poznać realny koszt dla miasta. W chwili obecnej nie wiadomo o jakiej kwocie mowa, a radny kolejno będzie dopytywał o to kiedy miasto zamierza zrealizować podłączenie do sieci centralnego ogrzewania.

W tym roku chciałbym, aby miasto przesunęło z rezerwy budżetowej 9,8 mln zł na wymianę źródła ogrzewania, tak jak zrobiło to w przypadku dofinansowania klubu sportowego, zaznaczył Durał. Skoro możemy wydać na jedno, to możemy wydać na drugie, a będzie to z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców Katowic.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, miasto ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na interpelację. Dochowanie terminu w tym przypadku może nie być łatwe, bo urzędników czeka sporo pracy…

Co zyskaliby użytkownicy korzystający z ciepła sieciowego?

Korzystanie z ciepła pochodzącego z sieci miejskiej nie wymaga magazynowania i uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, zapachu ani zanieczyszczeń atmosferycznych, tak jak w przypadku wykorzystywania kotłów na paliwa stałe. Ciepło sieciowe jest dostarczane w postaci wody, dzięki czemu nie ma zagrożenia wybuchem oraz zatrucia spalinami użytkowników. Niewątpliwą zaletą wykorzystywania ciepła sieciowego, jest jego niezawodność. Dostawca gwarantuje stały monitoring temperatur i przepływów w sieci ciepłowniczej.

Użytkownicy miejskiej sieci ciepłowniczej mają możliwość indywidualnej regulacji przepływu ciepła oraz temperatury tak, aby gwarantowała ona komfort cieplny. Odbiorca płaci jedynie za zużyte ciepło na podstawie wskazań ciepłomierza.

Sieć ciepłownicza uważana jest za ekologiczne źródło energii – odbiorcy nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Proces produkcji ciepła sieciowego objęty jest stałym monitoringiem, dzięki temu dotrzymywane są bardzo surowe normy ochrony środowiska.

Źródło: infokatowice.pl

Redakcja GLOBEnergia