Ulga termomodernizacyjna – kilka faktów

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona w Polsce w styczniu 2019 r., jako ulga podatkowa dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji w swoich domach. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą, która może objąć podatnika, wynosi 53 tys. zł. Dzięki uldze, znaczna część wydatków na termomodernizację, może zostać odliczona od podatku.

Ulga termomodernizacyjna polega na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. To oznacza, że z ulgi można skorzystać ocieplając dom, wymieniając nieefektywne źródło ciepła, czy też inwestując w mikroinstalację fotowoltaiczną.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Polacy mieli możliwość po raz pierwszy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2020 roku, przy rozliczeniu za 2019 rok.

Ile osób skorzystało z ulgi termomodernizacyjnej w 2019 roku?

O to ile osób skorzystało z ulgi termomodernizacyjnej i jaką kwotę odliczyło w jej ramach zapytaliśmy Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów podaje dla GLOBEnergii, że według wstępnych danych z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. odliczenia od dochodu/przychodu wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dokonało 207 418 podatników na łączną kwotę 3 134 mln zł.

To oznacza, że średnio jeden podatnik odliczył w ramach ulgi termomodernizacyjnej około 15 110 zł!

Ulga termomodernizacyjna a Czyste Powietrze – skuteczność realizacji

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z programem Czyste Powietrze i dzięki temu jeszcze bardziej obniżyć końcową wartość inwestycji. A jak wygląda skuteczność obu tych działań w walce ze smogiem?

Według stanu na 16 października 2020 roku, od początku uruchomienia programu zostało złożonych nieco ponad 172 tysiące wniosków. Dla przypomnienia – program uruchomiono 19 września 2018 roku, a nowa wersja weszła w życie 15 maja 2020 roku.

To oznacza, że mimo dwóch lat funkcjonowania i uruchomienia nowej, uproszczonej wersji programu, ulga termomodernizacyjna cieszyła się znacznie większym zainteresowaniem Polaków niż program Czyste Powietrze. Z czego może to wynikać?

Podstawowym warunkiem w programie Czyste Powietrze jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe. W związku z tym, dofinansowanie nie będzie przysługiwało przykładowo na wymianę starego kotła gazowego. Z kolei w przypadku takiego przedsięwzięcia będzie można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, gdyż wymiana starego kotła gazowego na nowy, będzie kwalifikowana jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Drugą kwestią może być też fakt, że podatnik tak czy inaczej musi dokonać rozliczenia. Złożenie wniosku w programie Czyste Powietrze wymaga od inwestora podjęcia dodatkowych kroków.

Redakcja GLOBEnergia