Ile pojazdów elektrycznych i pomp ciepła będzie w 2050 roku?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Technologie wytwarzania energii odnawialnej ustanawiają rekordy pod względem niskich kosztów i nowych mocy, pomimo malejących dotacji i spowalnienia globalnego wzrostu PKB. Elektryfikacja systemu energetycznego jest jednym z pięciu filarów technologicznych w przyszłości światowej energetyki. Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej, w oparciu o postęp historyczny, plany rządowe oraz analizy specjalistów, opracowała dwa scenariusze dotyczące udziału energii odnawialnej w wytwarzaniu energii elektrycznej w wybranych technologiach.

Planned Energy Scenario - PES - planowany scenariusz energetyczny, jest podstawowym punktem odniesienia i opiera się o bieżące plany rządowe i cele polityk dotyczących klimatu i energii.

Transforming Energy Scenario -TES - scenariusz transformacji energetycznej opisuje ambitną, ale realistyczną ścieżkę transformacji energetycznej opartą w dużej mierze na odnawialnych źródłach energii i stale ulepszanej efektywności energetycznej.

Udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej

Pomiędzy 2015 a 2018 rokiem, udział energii odnawialnej w wytwarzaniu energii elektrycznej wzrósł z 23% do 26%. Zgodnie z globalnymi planami, udział OZE w produkcji prądu w 2030 roku powinien wynosić 38%, a w 2050 roku 55%.

Według scenariusza opierającego się na transformacji energetycznej, w 2030 roku udział OZE powinien sięgać 57%, a w 2050 roku 86%. Taki wzrost byłby możliwy dzięki taniejącej technologii.

Źródło: IRENA

Udział elektryfikacji w energii końcowej

Według raportu, zgodnie ze scenariuszem transformacji energetycznej, energia elektryczna stałaby się głównym nośnikiem energii końcowej do 2050 r., zwiększając się z 20% do prawie 50%. W rezultacie zużycie energii elektrycznej brutto wzrosłoby ponad dwukrotnie.

Agencja szacuje, że tempo wzrostu procentowego udziału energii elektrycznej w energii końcowej powinno wzrosnąć czterokrotnie, z 0,25 do 1 punktu procentowego na rok. Odpowiadałoby to dodatkowym 1 000 TWh zapotrzebowania na energię elektryczną, co jest równoważne z dodaniem rocznej produkcji energii elektrycznej w Japonii.
Według szacunków Agencji, w celu pokrycia takiego zapotrzebowania na energię elektryczną za pomocą energii odnawialnej, konieczne byłoby dodawanie ponad 520 gigawatów (GW) nowych mocy odnawialnych rocznie.

Źródło: IRENA

Samochody elektryczne

Jednym z sektorów, który najbardziej skorzystałby na zwiększeniu elektryfikacji byłaby elektromobilność. W scenariuszu opartym o transformację energetyczną, liczba pojazdów elektrycznych wzrosłaby z około 8 milionów w 2019 r. do ponad 1100 milionów w 2050 roku. Według scenariusza opartego o plany rządowe, ta liczba jest prawie dwukrotnie mniejsza i wynosi 627 milionów pojazdów elektrycznych do 2050 roku.

Źródło: IRENA

Pompy ciepła

Rynek pomp ciepła między 2017 a 2019 roku wzrósł prawie dwukrotnie z 20 milionów jednostek, do 38 milionów. Według raportu, liczba pomp ciepła zainstalowanych do 2050 r. może wzrosnąć w zależności od scenariusza 3-, a nawet 10-krotnie. Zwrot ku tej wysoce wydajnej technologii, spowoduje również wzrost efektywności energetycznej.

Źródło: IRENA

Źródło:  IRENA - Global Renewable Outlook

Zobacz również