Z oświadczenia będącego załącznikiem do rozporządzenia Ministra Energii wynika, że wytwórca na własną rękę wylicza czy skumulowana wartość wsparcia otrzymanego do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego/wsparcia objętego oświadczeniem przekracza lub nie maksymalną wartość pomocy publicznej i wskazuje ile ona wynosi.

Maksymalna wartość pomocy publicznej, jaką może otrzymać wytwórca energii w instalacji odnawialnego źródła energii to iloczyn ceny referencyjnej energii elektrycznej, określonej w przepisach i obowiązującej w dniu złożenia przez wytwórcę oraz ilości energii, na którą składają się:

  • ilość energii elektrycznej wytworzonej do dnia złożenia oświadczenia o nieprzekroczeniu maksymalnej wartości pomocy publicznej w zadanym okresie wsparcia, która potwierdzona jest wydanym świadectwem pochodzenia,
  • ilość energii elektrycznej oferowanej podczas aukcji.

Łączną wartość pomocy publicznej dla wytwórców energii z OZE na potrzeby złożenia wspomnianego wyżej oświadczenia oblicza się ze skomplikowanego wzoru, który uwzględnia m.in. wartość sprzedanych zielonych certyfikatów, innej pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym, a także pomocy de minimis czy wartość pomocy publicznej w formie ulg i zwolnień w podatkach i opłatach.

Choć sprawa mogłaby wydawać się stosunkowo prosta – oświadczenie jest bardzo krótkie i konkretne, a i długość rozporządzenia nie przyprawia o zawroty głowy, bo liczy ono jedynie 6 stron (wraz z załącznikiem), o tyle już jego zawartość i konieczność podjęcia się obliczeń mogą zepsuć dzień niejednemu inwestorowi. Niepoprawne wykonanie obliczeń mogłoby poskutkować ryzykiem konieczności zwrotu pomocy otrzymanej na drodze aukcji.

Z pełną treścią Rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Opracowano na podstawie: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia