Ile samochodów elektrycznych porusza się po polskich drogach? Sprawdzamy

Według najnowszych danych Licznika Elektromobilności, na koniec grudnia 2021 roku w Polsce było zarejestrowanych łącznie 38 tys. samochodów osobowych oraz 1657 użytkowych pojazdów z napędem elektrycznym. W ubiegłym roku ich liczba wzrosła o 20 253, czyli była o 93 proc. większa niż w analogicznym okresie 2020 roku. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

transport, elektromobilność

Według danych na koniec 2021 roku, po polskich drogach jeździło dokładnie 38 001 elektrycznych samochodów osobowych. Pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 49 proc. (18 795 szt.) tej części parku pojazdów, a pozostałą część (51 proc.) stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 19 206 szt. 

Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 1 657 szt. Rośnie także flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec grudnia składała się z 10 650 szt, jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 325 136 szt. Park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 651 szt. Od stycznia do grudnia 2021 roku flota elektrobusów powiększyła się o 220 zeroemisyjnych pojazdów.

Licznik Elektromobilności - stan na koniec grudnia 2021 roku. Grafika: PZPM/PSPA

Blisko 2 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania EV

W Polsce rozwijana jest także infrastruktura ładowania, ale tempo rozwoju nie jest zadowalające. Pod koniec grudnia 2021 roku w Polsce funkcjonowały 1 932 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (3 784 punkty). 30 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70 proc. - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W samym grudniu uruchomiono 119 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (240 punktów). Najwięcej punktów ładowania znajduje się w Warszawie. 

Infrastruktura ładowania w Polsce - stan na koniec grudnia 2021 rok. Grafika: PZPM/PSPA

Półprzewodnikowy kryzys

Jakub Faryś, Prezes PZPM wskazuje, że 2021 rok był trudny dla elektromobilności ze względu na kryzys półprzewodnikowy, który spowodował bardzo duże zawirowania na rynku motoryzacyjnym. W pojazdach niskoemisyjnych ilość półprzewodników jest znacznie większa niż w pojazdach konwencjonalnych.

- Od kilku miesięcy obserwujemy znaczny wzrost liczby rejestracji hybryd plug-in, które przy właściwej eksploatacji w czasie jazdy miejskiej mają zalety samochodu elektrycznego bateryjnego zaś poza miastem mają zasięgi porównywalne z samochodami konwencjonalnymi. Rewolucja w branży motoryzacyjnej jest faktem, ale mimo tego, bieżący rok będzie czasem wytężonej pracy legislacyjnej, bo czeka nas wejście w życie kilkunastu dyrektyw i rozporządzeń, z których znaczna część będzie dotyczyła pojazdów niskoemisyjnych - wyjaśnia Faryś. 

W 2021 roku pojawiła się nowelizacja ustawy o elektromobilności

Ubiegły rok był dobry dla sektora elektromobilności również ze względu na przyjęcie szeregu rozwiązań legislacyjnych dla sektora. 

- Wielomiesięczne starania branży przyniosły wymierne efekty w postaci optymalizacji szeregu przepisów prawnych regulujących obszar zeroemisyjnego transportu, w szczególności nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ukoronowaniem intensywnego dialogu z NFOŚiGW było wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia rynku e-mobility obejmującego jego najważniejsze komponenty: pojazdy elektryczne, stacje ładowania oraz niezbędną infrastrukturę elektroenergetyczną. To wszystko sprawia, że rok bieżący ma szansę stać się przełomowym okresem dla rozwoju elektromobilności w Polsce – ocenia Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Przypomnijmy, że w 2021 roku ruszył także program Mój Elektryk, natomiast 7 stycznia rozpoczął się pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Przy pomocy dotacji, w Polsce powstanie 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. 

Źródło: PZPM/PSPA/Licznik Elektromobilności

Zobacz również