Czasu oczekiwania na wypłatę dotacji z programu Mój Prąd niestety nie da się uogólnić. Niektórzy inwestorzy czekali tylko 10 dni od złożenia wniosku i otrzymywali pieniądze na konto, inni kilkanaście dni, ale są też tacy, którzy na otrzymanie należnej dotacji czekali nawet kilka miesięcy. Czas oczekiwania w żadnym wypadku nie zależał od wybranego Operatora Sieci, a długi czas oczekiwania to jeden z powodów, dla których papierowa forma składania wniosków została wycofana.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku

Od początku trwania programu, pojawiło się kilka przestojów w rozpatrywaniu wniosków, a tym samym w wypłatach dotacji. Jedną z nich była likwidacja Ministerstwa Energii, które wcześniej zajmowało się Programem Mój Prąd.

W tym czasie dochodziło do absurdalnych sytuacji. Przykładowo, jeden z beneficjentów 17 listopada złożył wniosek drogą elektroniczną. Kilkanaście dni później otrzymał maila z pozytywną decyzją wraz z numerem listy, na której znajdował się jego wniosek i czekał na wpływ pieniędzy z dotacji na konto. Pod koniec grudnia otrzymał kolejnego maila, również z pozytywną decyzją, lecz innym numerem listy. W pierwszej połowie stycznia ta sama sytuacja powtórzyła się po raz trzeci. Beneficjent znajdował się na trzech różnych listach i bez pieniędzy po prawie dwóch miesiącach od złożenia wniosku o dotację.

Kolejną tego typu sytuacją był koniec I naboru. W grudniu 2019 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska został zalany lawiną niekompletnych lub nieczytelnych papierowych wniosków, których wyjaśnianie zajmowało dużo czasu. Wraz z rozpoczęciem II naboru NFOŚiGW obiecywał, że upora się z tymi wnioskami w ciągu dwóch tygodni. Było ich jednak tak dużo, że to się nie udało.

Co więcej, te niekompletne wnioski spowodowały, że nawet ci inwestorzy, którzy poprawnie wypełnili wniosek i przesłali go drogą elektroniczną, musieli dłużej czekać na jego rozpatrzenie. Właśnie dlatego składanie wniosków drogą papierową nie jest już możliwe.

Nie wszystkie przykłady są jednak tak mało optymistyczne. Niektórzy inwestorzy czekali zdecydowanie krócej na rozpatrzenie wniosków, a co za tym idzie na wypłatę dotacji.

Czas oczekiwania na wypłatę dotacji – przykłady inwestorów

13 stycznia, czyli w pierwszy dzień II naboru, jeden z naszych informatorów – Pan Grzegorz złożył wniosek o dotację drogą elektroniczną. 24 lutego otrzymał zawiadomienie drogą mailową o pozytywnej decyzji, a 28 lutego otrzymał pieniądze na konto. Oznacza to, że w tym przypadku inwestor czekał na wypłatę 1,5 miesiąca od złożenia wniosku i 4 dni od uzyskania pozytywnej decyzji.

Z kolei Pan Tomasz, który złożył wniosek jeszcze w I naborze – przed Świętami Bożego Narodzenia, pozytywną decyzję otrzymał 7 stycznia, natomiast przelew w wysokości 5 000 zł otrzymał 28 stycznia 2020 roku. W tym przypadku inwestor czekał na wypłatę półtora miesiąca od złożenia wniosku i 3 tygodnie od uzyskania pozytywnej decyzji.

Inny inwestor, który złożył wniosek 14 stycznia, 24 lutego otrzymał pieniądze na konto – na wypłatę czekał miesiąc i 10 dni.

A co w przypadku brakujących dokumentów? Jeden z inwestorów, który na początku grudnia 2019 roku złożył niepełny wniosek, po dosłaniu brakujących dokumentów otrzymał dotację na początku marca 2020 roku – po prawie 3 miesiącach.

Tylko wnioski elektroniczne

W celu uniknięcia przedłużania się rozpatrywania wniosków i wypłat dotacji, a także uniknięcia błędów, od 31 marca wnioski do programu można składać tylko drogą elektroniczną. Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ 

Składanie wniosku

Aby skorzystać z dotacji w programie Mój Prąd potrzebne jest zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji oraz aneks do umowy, które otrzymuje się po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci? Jak wygląda taki proces? Przeczytaj TUTAJ!

Nowa strona i kontrolowanie statusu wniosku

Program Mój prąd między innymi dlatego zyskał uznanie wśród Polaków, że jest programem prostym i przyjaznym dla użytkownika. Na początku II naboru została uruchomiona dedykowana strona internetowa (http://mojprad.gov.pl/), która jest nie tylko źródłem informacji o przebiegu i postępach realizacji programu, ale również miejscem do sprawdzenia statusu realizacji złożonego wniosku.

Na stronie dostępne jest narzędzie, które pozwala na sprawdzenie statusu złożonego wniosku. Użytkownicy po wpisaniu identyfikatora mogą zobaczyć na jakim etapie jest ich sprawa.

Redakcja GLOBEnergia