GPP Business Park jest nowoczesnym kompleksem energooszczędnych budynków biurowych klasy A, dedykowanych w szczególności dla firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BPO/SSC/R&D/IT).

 
Obecnie w skład kompleksu wchodzą 3 budynki biurowe zlokalizowane w Katowicach: Goeppert-Mayer, Stern oraz Alder o łącznej powierzchni ponad 23 000 m2.  
W budynkach GPP zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania i technologie, które są elementem zwiększającym komfort pracy w budynku, a także pozwalającym na faktyczne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, tak ważnych z punktu widzenia przyszłych najemców: 
 
• System tri-generacji – proces, w którym energia elektryczna jest produkowana z gazu ziemne- go. Otrzymane, jako produkt uboczny ciepło wykorzystywane jest do przygotowania wody użytkowej, ogrzewania powietrza zewnętrznego w układzie wentylacji, jak również do produkcji chłodu. Produkcja prądu, ciepła i chłodu na miejscu w budynku pozwala ograniczyć straty przesyłu i zwiększa efektywność wykorzystania paliwa pierwotnego; 
• Autorski system zarządzania budynkiem BMS, który analizuje zachowania poszczególnych elementów systemu wpływających na energooszczędność oraz komfort użytkowników; 
• Układ czujników temperatury, CO2 i wilgotności, niezbędny dla utrzymania wymagań w zakresie jakości powietrza i optymalnego jego rozprowadzenia; 
• System klimatyzacji oparty na belkach grzewczo-chłodzących – układ belek reguluje przepływ VAV dla utrzymania właściwych krotności wymiany powietrza oraz parametrów komfortu, współczynnik wymiany powietrza w budynku wynosi do 35 m3 na osobę na godzinę, przewyższając tym samym normy o 75%; 
• System okienno-fasadowy z wysoką izolacyjnością termiczną; 
• Zaawansowany system fasad z automatycznie sterowanymi żaluzjami, zintegrowany z systemem kontroli natężenia oświetlenia – inteligentny system steruje oświetleniem i pracą żaluzji, analizując natężenie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz kierunek padania promieni słonecznych, instalacja dba o utrzymanie wymaganego natężenia oświetlenia, przy maksymalnym możliwym do wykorzystaniu uzysku światła naturalnego; 
• System energooszczędnego oświetlenia z czujnikami natężenia światła; 
• Wysokowydajny układ szybkich i energooszczędnych wind z odzyskiem energii elektrycznej; • system odzysku i wtórnego użycia wód opadowych;

• Stacje ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. 

 
Zastosowane technologie przekładają się bezpośrednio na niższe o nawet 50% koszty eksploatacyjne w porównaniu do budynków referencyjnych. Obecnie średniomiesięczne łączne koszty mediów, tj. wody, prądu, ciepła, chłodu i wentylacji, w budynkach biurowych GPP kształtują się poniżej 3,50 zł/m2 przy pracy na jedną zmianę.

Wywiad z Mirosławem Czarnikiem – Prezesem Zarządu Górnośląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w GLOBEnergia PLUS 10/2015

POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj wywiad!

appstore        google play

 
Martyna Grys

Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Źródło: GLOBEnergia 4/2015

 

Cały artykuł w GLOBEnergia 4/2015