Ile wypłacono dodatków osłonowych?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że w ciągu trzech kwartałów 2023 roku wypłacono dodatki osłonowe o łącznej wartości 2 mld zł. Trafiły one do ponad 3,3 mln gospodarstw domowych.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Przypomnijmy, że 17 grudnia 2021 roku Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to jeden z elementów rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota ponad 4 mld zł.

Dodatek osłonowy - składanie wniosków

O dodatek osłonowy można było ubiegać się od początku 2022 roku. Zgodnie z zapowiedziami z początku roku, dodatek osłonowy ma otrzymać w sumie 7 mln gospodarstw domowych. Wnioski można było składać do gmin do dnia 31 października 2022 roku.

Wypłacone kwoty

Pełne podsumowanie wypłaty dodatków osłonowych będzie dostępne w lutym 2023 roku. Na tym etapie udało się ustalić, że do września br. wypłacono ponad 2 mld 623 mln i trafiły one do 3 mln 362 tys. gospodarstw domowych. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, dodatek osłonowy w podstawowej wysokości trafił do 1 755 123 gospodarstw domowych, a dodatek podwyższony do 1 606 877 domostw.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł (gospodarstwo jednoosobowe) albo 1500 zł na osobę (gospodarstwo wieloosobowe). W ramach dodatku osłonowego mona otrzymać maksymalnie prawie 1500 zł. Kwota dodatku jest zależna od progu dochodowego.

Zgłoszenie do CEEB

Kolejnym warunkiem uzyskania wyższego dodatku osłonowego jest jego zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Urząd Gminy, do którego został złożony wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie ma obowiązek dokonać weryfikacji czy oświadczenie złożone we wniosku przez wnioskodawcę jest prawdziwe poprzez weryfikację czy główne źródło ogrzewania tego gospodarstwa domowego zostało wpisane do CEEB, do którego urzędy mają dostęp. Za złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku mogą zostać uruchomione sankcje karne!

Urzędy przypominają o odbiorze dodatku osłonowego. Urząd Miasta w Lublinie poinformował, że obecnie pozostało około 500 nieodebranych wypłat. Do końca października wpłynęło 26 946 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Pozytywnie rozpatrzono 24 344 na kwotę blisko 13,6 mln zł.

Źródło: Cire.pl, PAP, Urząd Miasta Lublin

Zobacz również