Ile zapłacisz za gaz w 2023 roku? Prezes URE zatwierdził taryfy

Regulator rynku energetycznego w Polsce Rafał Gawin, pełniący funkcję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu. Cena paliwa gazowego dla grup taryfowych W1-W4 wynosi 649,92 zł/MWh.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak informuje prezes URE, w ubiegłym tygodniu zatwierdził taryfy na sprzedaż gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa przez Polską Spółkę Gazownictwa. W przypadku sprzedawcy gazu (PGNiG OD) taryfa ta będzie obowiązywała do 31 marca 2023 roku. Gawin informuje o wzroście cen w taryfie. Tym samym, cena paliwa gazowego w zatwierdzonej na 2023 rok taryfie przedsiębiorstwa PGNiG OD, przykładowo dla grup taryfowych W1-W4, wyniesie 649,92 zł/MWh.

Z kolei większy poziom stawek opłat dystrybucyjnych oznacza średni wzrost płatności za usługi dystrybucji o ok. 21 proc. w stosunku do grudnia 2022 roku, przy czym wzrost ten będzie dotyczył odbiorców innych niż odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz odbiorcy realizujący ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Co wpływa na wzrost cen w taryfie gazowej?

Główną przyczyną jest rosnąca cena gazu ziemnego w całej Europie, co obserwujemy od 2021 roku. Przekłada się to na wzrost kosztów pozyskania błękitnego paliwa, co oznacza wzrost cen gazu po jakich oferowany jest odbiorcom. W największym stopniu na podjęcie decyzji o wyższych taryfach miał wpływ wysoki poziom cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która stanowi podstawowe źródło pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD.

W przypadku Polskiej Spółki Gazownictwa wzrost stawek został uzasadniony m.in. spadkiem wolumenu dystrybuowanego paliwa, inflacją, kosztami pozyskania energii elektrycznej i paliw gazowych oraz kosztów usług obcych.

Odbiorcy mają nie odczuć wyższych cen 

Wzrost cen paliw gazowych ma nie przełożyć się na wysokość rachunków za gaz w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej. Rząd zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań, które zakładają, że m.in. cena gazu dla odbiorców uprawnionych zamrożona została na poziomie z 2022 roku, tj. 200,17 zł/MWh. W rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożono także stawki opłat dystrybucyjnych na poziomie z ostatniej taryfy dla usług dystrybucji stosowanej w 2022 roku. 

Zatwierdzone taryfy będą podstawą do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym, ze względu na sprzedaż paliw gazowych po cenie niższej niż koszt ich zakupu.

Co składa się na rachunek za gaz?

W Polsce sprzedaż gazu do odbiorców końcowych i realizacja usług dystrybucji paliw gazowych zdominowana jest przez podmioty z grupy kapitałowej PKN Orlen. Udział PGNiG w sprzedaży gazu w 2021 r. wyniósł prawie 89 proc. Na całkowity rachunek za gaz płacony przez odbiorców w gospodarstwach domowych składają się m.in. opłaty za paliwo gazowe, opłaty abonamentowe (które są zawarte w taryfie sprzedawcy paliwa gazowego - np. PGNiG OD) oraz opłaty za usługę dystrybucji paliw gazowych (transportu) na podstawie stawek opłat z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego (np. PSG).

Źródło: URE