Jak podaje raport przygotowany przez Bridge for India, około 94% zainstalowanych farm słonecznych zlokalizowanych jest na obszarach o ograniczonym dostępie do wody. Co więcej, w ciągu ostatnich trzech lat, w wielu częściach kraju koszt wody podwoił się! Prognozy przewidują, że dalszy wzrost cen będzie znacząco negatywnie wpływał na rentowność projektów.

Jaki wpływ mają zanieczyszczenia na wydajność modułu?

W raporcie dotyczącym Wykorzystania wody w energetyce słonecznej stwierdzono, że czyszczenie modułów fotowoltaicznych może mieć kluczowe znaczenie dla optymalizacji pracy elektrowni słonecznych. Każde zabrudzenie, takie jak zgromadzony kurz, brud, zanieczyszczenia z ptasich odchodów czy suche liście, mogą spowodować straty wytwarzania energii rzędu 3 do 6 procent, jeśli nie występuje zjawisko samooczyszczania. Dla obszarów, gdzie przez dłuższy czas nie występuje deszcz, spadek uzysków energetycznych może przekraczać nawet 20 procent! Dlatego też konieczne może być dokładne czyszczenie modułów nawet dwa razy w roku.

Problem z wodą w Indiach? Jest rozwiązanie!

W Indiach większość wody – około 60% – wykorzystywanej do czyszczenia farm fotowoltaicznych pochodzi z odwiertów w ziemi, a pozostałe 40% pochodzi z powierzchniowych źródeł wody, takich jak rzeki i jeziora. Okazuje się, że w Indiach koszty związane z użytkowaniem wody dwukrotnie wzrosły w stosunku do stanu sprzed trzech lat. Jak więc radzą sobie inwestorzy?

Bridge for India zauważył, że warto wykorzystać dostępne technologie, które mogą zmniejszyć konieczność korzystania z wody, takie jak zrobotyzowane czyszczenie i ochrona przed zabrudzeniem. Rzeczywiście, PV Tech poinformował o stosowaniu zrobotyzowanych rozwiązań do czyszczenia na sucho. Korzystając z usług firmy Ecoppia z Izraela obsługiwanych w ten sposób jest kilka farm w Indiach: głównie w Bhadla Solar Park w Radżastanie – wyjątkowo suchym regionie w północno-zachodnich Indiach, a także w Rewa Solar Park w Madhya Pradesh.

Jak donosi Bridge for india, Rajasthan i sąsiedni obszar Gujarat są najbardziej narażone na ryzyko związane z brakiem wody w Indiach. Obecnie uznaje się za konieczność, aby decydenci, deweloperzy projektów i inwestorzy zaczęli stosować odpowiednie technologie ograniczające zużycie wody i zwracać większą uwagę na sytuację w Indiach.

Vinay Rustagi, dyrektor zarządzający Bridge for India, stwierdza, że sektor energetyki słonecznej w Indiach bardzo szybko się rozwija – całkowita moc zainstalowana wzrosła z zaledwie 1 GW w 2012 roku, do ponad 25 GW w bieżącym roku. Oczekuje się, że farmy fotowoltaiczne dostarczą jeszcze ponad 50 GW więcej w ciągu najbliższych pięciu lat. Szybki wzrost i koncentracja w obszarach o ograniczonym dostępie wody naraża projekty słoneczne na spadek uzysków energetycznych i nierentowność. Rustagi podkreśla, że szansą dla takich inwestycji zlokalizowanych na suchych obszarach jest stosowanie nowoczesnych technologii.

Źródło: pv-tech.org

Redakcja GLOBEnergia