W rezultacie różnych działań zmierzających we właściwym kierunku, Indie uzyskały czwarte miejsce pod względem globalnej zainstalowanej mocy elektrowni wiatrowych po Chinach, USA i Niemczech – informuje Economic Survey.

Sektor energii odnawialnej w Indiach aktualnie przechodzi transformację. Celem jest osiągnięcie 175 GW zainstalowanej mocy OZE do 2022 roku.

W ostatnich latach wdrożono różne programy i projekty, takie jak: park słoneczny, Program Słoneczny na rzecz Przedsięwzięć Centralnego Sektora Publicznego, elektrownie PV, pompy słoneczne, dachy solarne i wiele innych.

W ciągu ostatnich dwóch i pół lat zanotowano dodanie 14,30 GW mocy wytwórczych, w tym 5,8 GW w energetyce słonecznej, 7,04 GW w energetyce wiatrowej, 0,53 GW w małych elektrowniach wodnych i 0,93 GW w energetyce biomasy. Dodatkowo zainstalowano 92 305 pomp słonecznych.

siłownie wiatrowe w Indiach

Indie uzyskały czwarte miejsce pod względem  globalnej zainstalowanej mocy elektrowni wiatrowych, źródło: Swarajya

Indie są także jednym z nielicznych krajów, które nałożyły podatek na węgiel. Podatek ów zyskał  określenie „Podatku Czystego Środowiska”.

W styczniu 2016 roku rząd indyjski wniósł poprawki do Krajowej Polityki Taryf energii elektrycznej. Modyfikacja polityki taryf dotyczyła głównie aspektów środowiskowych i oświadczeń, takich jak Zobowiązanie Zakupu Energii Odnawialnej, na podstawie którego 8% zużycia energii elektrycznej powinno pochodzić z energii słoncznej do marca 2022 roku. Innym oświadczeniem jest Zobowiązanie Generacji Energii Odnawialnej, w oparciu o które nowe elektrociepłownie węglowe po określonym terminie będą musiały pozyskać daną ilość mocy produkcyjnych z OZE.

Opracowano na podstawie: The Hindu, Deccan Herald

Zdjęcie główne: Indian Wind Power Association