Rząd w New Delhi kosztem 37 mld dolarów planuje stworzyć 17 000 MW nowych mocy elektrowni wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Obecnie w Indiach jest zainstalowane ok. 20 000 MW mocy w OZE, co stanowi 11% udział w mocy systemu elektroenergetycznego Indii. Najwięcej, bo aż 40% energii w tym kraju ciągle jest produkowane z węgla, co wiąże się z dużym zanieczyszczeniem środowiska. W ramach programu dekarbonizacji indyjskiej gospodarki rząd planuje postawić na energetykę odnawialną. Do roku 2022 całkowita moc zainstalowana w OZE ma wynosić w Indiach aż 74,4 GW, co pozwoli zredukować emisję, CO2 o 20-25% w stosunku do roku 2005. Wsparcie dla energetyki odnawialnej jest w Indiach realizowane poprzez dotacje oraz zachęty inwestycyjne. Z uwagi na warunki klimatyczne Indii dużym zainteresowaniem w tym kraju cieszy się energetyka słoneczna oraz wiatrowa. Obecnie w Indiach jest zainstalowane ok. 14 000  w elektrowniach wiatrowych a kraj ten ma ok. 10% udział w rynku energetyki wiatrowej.

Źródło: www.cleantechnica.com