Infrastruktura sieciowa dla największego projektu pływów morskich w Europie

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Tidalenergyproject508

Projekt wykorzystania prądów pływowych MeyGen realizowany w szkockiej cieśninie Pentland Firth zakłada zastosowanie technologii ABB w celu dostarczenia energii odnawialnej do sieci rozdzielczych na lądzie.

ABB wygrała przetarg organizowany przez Atlantis Resources Limited na dostarczenie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w ramach Etapu I projektu wykorzystania prądów pływowych MeyGen realizowanego w szkockiej cieśninie Pentland Firth.

Projekt MeyGen zakłada pozyskanie energii z prądów pływowych. Jest on realizowany na obszarach morskich o największym potencjale energetycznym w Europie, a mianowicie w cieśninie łączącej Ocean Atlantycki z Morzem Północnym, pomiędzy archipelagiem Orkadów a Szkocją.

W ramach pierwszego, pokazowego etapu tego pierwszego dużego projektu energetyki pływów morskich realizowanego przez Wielką Brytanię na obszarze Inner Sound w cieśninie Pentland Firth, na północ od Caithness, zainstalowane zostaną cztery podwodne turbiny o mocy 6 MW. Rozpoczęcie dostarczenia energii planowane jest na rok 2016.

W ramach projektu ABB odpowiada za systemy przekształcania energii oraz przyłącza sieciowe. Zakres prac powierzony firmie ABB obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie oraz przekazanie do eksploatacji przekształtników mocy, aparatury rozdzielczej i transformatorów, a także wykonanie związanych z tym prac budowlanych i podłączeniowych. Dostawy obejmują głównie transformatory, aparaturę rozdzielczą średniego napięcia oraz przekształtniki mocy.

Badania prowadzone przez różne zespoły, w tym przez Uniwersytet w Edynburgu oraz Uniwersytet Oksfordzki, pokazują, że prądy pływowe w cieśninie Pentland Firth mają wysoki potencjał energetyczny. Prędkość prądów oceanicznych szacowana jest na 5 metrów na sekundę, co stanowi jeden z lepszych wyników w obszarze Wysp Brytyjskich.

W ramach wstępnego etapu projektu MeyGen możliwe jest pozyskanie prądu o mocy do 86 MW, wystarczającego do zaspokojenia potrzeb około 42 000 domostw. Teoretycznie pozwoliłoby to na dostawę prądu do niemalże 40% gospodarstw domowych w górzystych regionach północnej Szkocji.

W ciągu kolejnych dziesięciu lat w ramach projektu MeyGen w cieśninie Pentland Firth przewidywana jest instalacja turbin podwodnych o łącznej mocy do 398 MW. Umożliwi to dostarczanie czystej, odnawialnej energii do brytyjskiego systemu elektroenergetycznego (UK National Grid).

Źródło: ABB