W ubiegłym tygodniu NFOŚiGW poinformował o nowym programie – Inicjatywy Obywatelskie, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych.

 
Budżet programu jest interesujący, bo wynosi 25 mln złotych, a w założeniach program będzie trwał do 2023r.
W opisie programu jest napisane, że: „Wśród dotychczas realizowanych inicjatyw znajdują się m.in. projekty ochrony zagrożonych gatunków i ekosystemów, przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających, zakładanie i pielęgnacja małych zbiorników wodnych, zakładanie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, a także rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich czy zieleńców.”
 
Czy jednak jako eko-projekty są zaliczane inwestycje w OZE?
Jak poinformowała redakcję GLOBEnergia rzecznik prasowy NFOŚiGW – Magdalena Skłodowska: „W programie w pkt. 7.5 są wymienione rodzaje przedsięwzięć, a właściwie obszary tematyczne. Jednym z nich jest „ograniczenie antropopresji- minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej”. To przykład obszaru, w ramach którego w pilotażu realizowane są już na terenach/obiektach modelowe przykłady np. kolektorów na OSP, termomodernizacji gminnych świetlic, czy oświetlenia fotowoltaicznego.
NFOŚiGW spodziewa się realizacji co najmniej 900 lokalnych inicjatyw, sfinansowanych z nowego programu.
Wnioski w konkursie mogą składać organizacje pozarządowe. Dofinansowanie w formie dotacji obejmie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 400 tys. zł, minimalna – 150 tys. zł. Przedsięwzięcie, na etapie składania wniosku, musi obejmować minimum 15 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich.
Za lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie uznaje się zgłaszane przez osoby indywidualne takie inicjatywy, które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy. Inicjatywy mogą realizować także organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
„Przypominam, że budżet na 1 nabór to 5 mln zł, a zgłaszany projekt ma zawierać min. 15 oddolnych inicjatyw (maksymalna kwota dotacji to 400 000 zł). Zgłaszane inicjatywy muszą być realizowane na terenach ogólnodostępnych, więc nie ma tutaj mowy o jakiś wielkich instalacjach.” – dodaje Magdalena Skłodowska.
Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony już we wrześniu tego roku. Termin rozpoczęcia naboru wniosków planowany jest w październiku tego roku.
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji to 400 tys. zł, a minimalna kwota dotacji 150 tys. zł.  Możliwe będzie dofinansowanie w formie dotacji, do 100% kosztów kwalifikowanych.
 
Źródło: Redakcja GLOBEnergia