Celem InnoEnergy jest pomoc z zapewnieniu Europie zrównoważonej przyszłości energetycznej. Firma ogłosiła właśnie, że planuje nową inwestycję wraz ze szwedzkim start-upem Northvolt AB.

Firma Northvolt AB na rozruch i realizację projektu otrzymała pomoc finansową ze Szwedzkiej Agencji Energii w wysokości 19 milionów koron szwedzkich. Pomoc finansowa ma formę pożyczki i ma przynajmniej w części pokryć koszty pierwszego etapu realizacji inwestycji. Fabryka ma szansę zaopatrywać  europejski przemysł motoryzacyjny i elektryczny w wysokiej jakości akumulatory litowo-jonowe.

Ambicją Northvolt AB jest opracowanie procesów produkcji, które są innowacyjne w porównaniu do tych, które istnieją w branży. Poprzez wytwarzanie akumulatorów na bardzo dużą skalę, możliwa staje się znacząca redukcja kosztów.

Widzimy, że istnieje dla nas okno na rynku. Możemy stać się głównym graczem na europejskim rynku magazynowania energii. Istniejące zdolności produkcyjne systemów magazynowania energii na całym świecie, łącznie z tymi planowanymi, nie mogą zaspokoić przyszłych potrzeb rynku – twierdzi dyrektor generalny Agencji Energii Erik Brandsmy.

Fabryka będzie miała zdolność produkcyjną na poziomie 32GWh rocznie. Plany więc bardzo ambitne, podobne do Tesla Gigafactory.

Magazyny energii produkowane w fabryce będą wykorzystywane do wyposażania samochodów elektrycznych, do magazynowania energii z własnych elektrowni  i do zasilania podstawowych urządzeń elektrycznych.

InnoEnergy zapewnia, że nie tylko wspiera budowę wielkoskalowej fabryki akumulatorów, ale również będzie wpierała firmę Northvolt w innych działaniach skierowanych na zwiększanie efektywności energetycznej. Northvolt może więc liczyć na wsparcie kolejnych, nowych projektów.

Rozwój europejskiej fabryki akumulatorów będzie rewolucyjny, zwłaszcza w zakresie elektryfikacji transportu – co samo w sobie może drastycznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w Europie – mówi Diego Pavia, CEO InnoEnergy.

„Korzyści mogą wykraczać daleko poza wsparcie elektrycznego transportu. Magazyny energii europejskiej produkcji mogą być wykorzystane bardzo szeroko. Warto zauważyć, że ta fabryka będzie wspomagać działanie sieci, przy jednoczesnej maksymalizacji zużycia energii ze źródeł odnawialnych. To doskonale wpisuje się w obszar działania i cele InnoEnergy. Dążymy do tego, by Europa miała zapewnioną zrównoważoną przyszłość energetyczną.” – dodaje Pavia.

Northvolt AB postanowił zbudować swoją fabrykę w Skandynawii ze względu na dostęp do tanich, a niezbędnych materiałów budowlanych i dobrze rozwiniętą oraz nowoczesną infrastrukturę techniczną. Nie bez znaczenia są też kwestie łańcucha dostaw, bliskości centrów logistycznych itd. Fabryka zapewni tysiące miejsc pracy bezpośrednich i pośrednich w Europie.

W naszej ocenie, że projekt ma wielki potencjał, aby przyczynić się do przekształcenia systemu energetycznego, zarówno w kraju jak i na świecie. Jest to zgodne ze strategią elektryfikacji transportu oraz popularyzacji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w systemach elektroenergetycznych – mówi Anneli Eriksson, szef działu rozwoju Agencji Energii.

 

Źródło: Energimyndigheten.se, SunWindEnergy

 

Redakcja GLOBEnergia