innogy SE wyemitowało pierwsze, niemieckie, zielone obligacje korporacyjne.

Środki z ich emisji posłużą refinansowaniu projektów realizowanych przez koncern. W szczególności będą to inwestycje w źródła odnawialne (refinansowanie morskich projektów w Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz jednego projektu lądowego w Holandii) oraz projekty związane z efektywnością energetyczną i elektromobilnością.

Oczekiwana roczna produkcja prądu wszystkich ww. farm wynosi ok. 3 TWh. Wyprodukowana
przez nie czysta energia elektryczna wystarczy do zasilenia ok. 830 000 gospodarstw domowych.

Nabór projektów w ramach Regionalnej Polityki Energetycznej - województwo małopolskie

– Zrównoważony rozwój jest wpisany w charakter działalności innogy, wynika z filozofii i modelu biznesowego Grupy. Dlatego przygotowanie pierwszej emisji zielonych referencyjnych obligacji korporacyjnych w Niemczech to logiczna i naturalna konsekwencja strategii przez nas przyjętej – komentuje Bernhard Günther, Dyrektor Finansowy innogy SE.

Obligacje senioralne o wartości 850 mln euro i 10-letniej zapadalności są emitowane przez innogy Finance B.V. podmiot zależny innogy SE. Kupon wynosi 1,25% rocznie, cena emisji to 98,987%,
co oznacza rentowność do wykupu na poziomie 1,36% rocznie. Globalna agencja ESG Sustainalytics potwierdziła, że innogy SE ma możliwość emisji zielonych obligacji i jest to działanie w pełni przejrzyste. Jest też zgodne ze standardami zielonych obligacji 2017 opublikowanymi przez ICMA. Transakcja spotkała się z zainteresowaniem inwestorów, co spowodowało kilkukrotną nadsubskrypcję.

Księgę popytu prowadzili ABN AMRO, Société Générale (Global Coordinators) i DZ Bank, HSBC, LBBW i MUFG.

Za sprawą pierwszej emisji zielonych obligacji innogy SE oraz dzięki podpisaniu niedawno linii kredytowej o wartości 2 mld euro, spółka uniezależniła się finansowo od RWE.

Źródło: innogy Polska S.A.

Redakcja GLOBEnergia