Podczas II Kongresu Trendy Energetyczne, wicepremier Jarosław Gowin oraz Hanna Uhl z Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej MPiT zapowiedzieli nowy program wspierający niskoemisyjnych technologii ogrzewania domów, a szczególnie biomasę oraz pompy ciepła. Program został przygotowany przez MPiT we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Pisaliśmy o tym TUTAJ i TUTAJ. Dziś w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii program został ogłoszony ponownie i przyjął oficjalną nazwę: “Szybka ścieżka”.

Szybka ścieżka

Ogłoszony dziś już oficjalnie program Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” to program skierowany do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych składających się z maksymalnie 5 podmiotów, w tym minimum 1 przedsiębiorstwa i minimum 1 jednostki naukowej. Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Staramy się stworzyć branżę, która pod względem innowacyjności i nowoczesności rozwiązań będzie mogła konkurować z najlepszymi rozwiązaniami w Europie – powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas pierwszego dnia kongresu Trendy Energetyczne

Budżet 200 mln zł zostanie przeznaczony na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe związane z niskoemisyjnymi technologiami grzewczymi, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Zasady naboru

Termin naboru wniosków przypada na 9 grudnia 2019 r. – 31 marca 2020 r. do godziny 16:00. Wnioski będzie można składać wyłącznie w systemie informatycznym, a konkurs nie będzie podzielony na rundy. Projekty zostaną ocenione do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków.

Dotacje i limity

W zakresie otrzymywanych dotacji obowiązują limity. Prace przedwdrożeniowe mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych dla przedsiębiorstwa może stanowić 50% – 70% kosztów kwalifikowalnych, a dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych. Wartość kosztów kwalifikowalnych może wahać się od 400 tys. zł do 50 mln euro.

Poziom dofinansowania na badania przemysłowe waha się od 50% dla dużych przedsiębiorstw do 100% dla jednostek naukowych. Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć aż na 80% dotacji. Jednostki naukowe mogą także otrzymać do 100% dofinansowania na prace rozwojowe. Różnica w wielkości dofinansowania zależy również od uwzględnienia premii.

Technologie, które wesprze program dokładnie wpisują się w idee programów Czyste Powietrze i Stop Smog. Pozwalają zwalczać lokalne zanieczyszczenia powietrza, a zarazem wykorzystują odnawialne źródła energii. Technologie te będą mogły zostać wykorzystane nie tylko na terenie Polski wspomagając nasza walkę ze smogiem, ale z całą pewnością pozwolą również stworzyć cała gamę wyśmienitych produktów eksportowych – skomentował dla redakcji Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW.

Program szybkiej ścieżki zdecydowanie wspomoże walkę ze smogiem w Polsce!

Cieszymy się, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dostrzegło potrzebę wsparcia niskoemisyjnych technologii korzystających z odnawialnych źródeł energii – skomentował dla redakcji Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.

Program został już ogłoszony podczas II Kongresu Trendy Energetyczne 8 października 2019 roku. Dziś został oficjalnie ogłoszony w MPiT i przybrał nazwę Szybka Ścieżka.

Redakcja GLOBEnergia