Innowacje bodźcem do rozwoju rynku czystych technologii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

odnawialne zrodla energii

Trzy kluczowe sektory gwarantują dalsze możliwości rozwoju i inwestycji

Po istotnej poprawie na rynku w 2010 roku, gdy nastąpił 30-procentowy wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii, rok 2011 i początek 2012 odnotowały szereg niepokojących informacji dotyczących bankructw, niższych zysków i redukcji zatrudnienia. Ponadto globalne wskaźniki dotyczące czystych technologii (ang. clean technologies, cleantech) wykazywały tendencje zniżkowe. Jednak mimo krótkotrwałego spadku popytu oraz wyzwań związanych z finansowaniem projektów, Frost & Sullivan prognozuje, że długoterminowe perspektywy dla rynku czystych technologii będą pozytywne.

„Jesteśmy świadkami bankructw ważnych producentów energii słonecznej, przyspieszenia wprowadzania cięć taryf, a nawet cięć taryf gwarantowanych, działających wstecz, bo dotyczących już funkcjonujących projektów instalacji fotowoltaicznych” – stwierdza Alina Bakhareva, menedżer ds. badań rynku energii odnawialnych z londyńskiego oddziału Frost & Sullivan. „Sytuacja ta wpłynęła na obniżenie pewności inwestorów i na obecny stan rynku, który nie przedstawia się obiecująco.”   

„Sceptycy mogą mieć satysfakcję, że ich przewidywania dotyczące pęknięcia bańki czystych technologii zaczynają się sprawdzać” – dodaje Bakhareva. „Ale czy rzeczywiście? Według Frost & Sullivan sektor czystych technologii przyniesie rozwiązania problemów, które dotyczą sektorów energetycznego, żywności czy wody. Innowacje cleantech będą miały pozytywny wpływ na cały rynek.”

Firma Frost & Sullivan wskazuje na trzy ważne sektory, które gwarantują dalsze możliwości rozwoju i inwestycji:
- Sektor „inteligentnej wody” (ang. smart water): przewagę konkurencyjną uzyskają te firmy, które wyprzedzą rynek rozpoznając segmenty wschodzące, np. uniwersalne systemy kontroli analitycznej i automatyki.   
- Sektor magazynowania energii: dominacja elektrowni szczytowo-pompowych wydaje się przemijać. W celu rozbudowania i wzmocnienia sieci energetycznej prowadzone są próby i testy baterii, wykorzystania ciekłej soli w projektach dotyczących skoncentrowanej energii słonecznej (ang. Concentrated Solar Power, CSP) oraz kreatywnych rozwiązań związanych z magazynowaniem rozproszonym po stronie odbiorcy.
- Efektywność energetyczna: wciąż najtańszy sposób na zmniejszenie tzw. „śladu węglowego” (ang. carbon footprint) oraz obciążenia sieci energetycznej. Modernizacje budynków energetycznych na szeroką skalę mogę przynieść do 50% oszczędności energii dzięki zastosowaniu energooszczędnych okien, izolacji instalacji grzewczej oraz udoskonaleniu systemów oświetlenia i klimatyzacji. 

Pomimo utraty pierwszego miejsca na rzecz innych przyjaznych środowisku sektorów, perspektywy rozwoju rynku energii odnawialnej są wciąż obiecujące rozwoju. „Nawet segment wytwarzania energii z nawozu może zainteresować inwestorów z funduszy Venture Capital czy Private Equity (VC/PE) w miarę, jak z laboratoriów i ośrodków badawczych docierają do nas nowe technologie i rozwiązania” - wyjaśnia Bakhareva. „Trzeba podkreślić, że biorąc pod uwagę zmniejszenie poziomu rządowego finansowania badań i rozwoju oraz obniżenie taryf gwarantowanych, za bezpieczne uważać można jedynie sektory, które oferują strategiczne możliwości długoterminowe”.

Inwestorzy, opracowując strategie, będą musieli brać pod uwagę nowe rejony geograficzne. Coraz więcej krajów wprowadza określone zadania i cele oraz wdraża mechanizmy wspierające energię odnawialną i efektywność energetyczną. Chiny, Indie i Brazylia, a także inne kraje Azji, Południowej Ameryki oraz Afryki będą realizować najwięcej projektów.

Źródło: Frost & Sullivan