Innowacyjne metody zarządzania danymi przyszłością fotowoltaiki

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Należy skoncentrować się na rzeczywistej wydajności, konserwacji i danych operacyjnych w celu optymalizacji produkcji i przychodów z elektrowni fotowoltaicznych, aby bardziej efektywnie zarządzać kosztami.

Spodziewany globalny przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice to ponad 320 GW do końca roku 2016. Zwraca się jednak uwagę, że rzeczywiste rezultaty pracy wielu systemów fotowoltaicznych nie są tak dobre, jak wskazywałby na to ich potencjał, co daje pole do kolejnych ulepszeń w tej dziedzinie.

Lider segmentu energetyki słonecznej w DNV GL, Ray Hudson, powiedział, że wraz ze wzrostem mocy zainstalowanej w PV na całym świecie, uwagę należy skierować na czynniki operacyjne i optymalizację wydajności wykorzystania dostępnych zasobów.

W dokumencie DNV GL  „Get smart: Smarter stategies for operating solar assets – a technical advisors” zaprezentowano kluczowe strategie, mogące pomóc właścicielom i inwestorom w fotowoltaikę zminimalizować koszty, zwiększyć uzyski energii i przychody. Nowe metody kontroli i zapisu danych, ich monitorowania i analizy, doskonalenie prognozowania warunków pogodowych – wszystko to składa się na to innowacyjne podejście do energetyki słonecznej.

Opracowanie zawiera spostrzeżenia ekspertów pracujących na pięciu kontynentach we wszystkich głównych segmentach rynku. Działając jako wiodący doradca techniczny, DNV GL badał dużą liczbę projektów, obserwując różne podejścia do zarządzania. W dokumencie przedstawiono skuteczne strategie, studia przypadków i tendencje, które mogą okazać się przydatne osobom zarządzającym i właścicielom elektrowni fotowoltaicznych.

Pełna treść dokumentu dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej DNV GL.

Źródło: dnvgl.com