Przeprowadzone badania zakładają zmniejszenie kosztów związanych z budową i funkcjonowaniem morskich farm wiatrowych o 1/3 do 2020 roku, jeśli zostaną wdrożone pewne innowacje, takie jak: większe turbiny czy wirniki o większej sprawności.

Największe korzyści można osiągnąć poprzez zwiększenie rozmiarów turbin (z 4 MW-owych do 10 MW-owych), ponieważ mniej turbin oznacza zaoszczędzenie na kosztach związanych z postawieniem fundamentów, konstrukcją oraz wydatkami operacyjnymi.

W omawianym raporcie zawarto w sumie 51 obszarów innowacji, które mogłyby zmniejszyć koszty w tzw. łańcuchu wartości. Wszystko to za sprawą zmian w projektowaniu, udoskonalonego sprzętu i oprogramowania, jak również modyfikacji w procesie funkcjonowania farm wiatrowych. W szczególności 9 konkretnych obszarów wpłynie w 1/3 na końcowy rezultat. Obejmują one: ulepszenia aerodynamiki łopat, stosowanych materiałów oraz procesu produkcji, standardy projektowania, a także optymalizację poszczególnych układów. Większe otwarcie się na inwestycje w obszarze farm wiatrowych, zarówno pod kątem badań terenowych, jak i prac inżynieryjnych, może przynieść wiele korzyści.

Badania zostały przeprowadzone przez KIC InnoEnergy- europejski projekt wspierający rozwój innowacji w obszarze energetyki- we współpracy z BVG Associates- doradcą technicznym, specjalizującym się w wiatrowych i morskich technologiach energetycznych.

Celem było zidentyfikowanie innowacji, które uczyniłyby morskie farmy wiatrowe konkurencyjnymi dla tańszych sposobów generowania elektryczności i zapewniły możliwości szybkiego wdrażania projektów.

Innowacje w sektorze energetyki wiatrowej stale prosperują – mówi Kate Freeman z BVG Associates – Ważne, by podczas szacowania uśrednionych kosztów energii elektrycznej (z ang. levelized cost of electricity [LCOE]) przyjąć rozbudowany obraz systemu. W pracach związanych z  modelowaniem, które zakończyliśmy wspólnie z KIC InnoEnergy, wykorzystaliśmy naszą wiedzę oraz doświadczenie, aby zidentyfikować obszary innowacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na LCOE.

Raport stanowi uaktualnienie podobnych badań, opublikowanych przez KIC InnoEnergy w czerwcu 2014 roku. Autorzy zwracają uwagę na to, że powstają kolejne innowacje technologiczne, w związku z czym pewne wyniki należy stale poddawać weryfikacji.

źródło: Sun&Wind Energy