W VI naborze do programu Sokół swoje pomysły na innowacje w zakresie ochrony środowiska będą mogli zaprezentować nie tylko przedsiębiorcy, ale także samorządy. Z kolei dla przedsiębiorców Narodowy Fundusz przygotował atrakcyjne warunki finansowe! Zwiększył się także zakres tematyczny innowacyjnych obszarów, które zostaną objęte dofinansowaniem.

O Programie

Program „Sokół” umożliwia wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, które będą służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub stworzeniu technologii. Na ten cel do wykorzystania z puli programu jest jeszcze ponad 2 mld zł.

W VI naborze do programu, oferta została powiększona o Jednostki Samorządu terytorialnego oraz o podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST. W poprzednich naborach beneficjentami mogli zostać jedynie przedsiębiorcy.

Jakie inwestycje mogą być zgłaszane do Programu?

Zgłaszane przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym. Muszą także wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) wskazanych w programie.

W VI naborze można ubiegać się o dofinansowanie na przedsięwzięcia, które mogą mieć przełożenie na uzyskanie efektu ekologicznego w postaci np. zmniejszenia emisji CO2, racjonalnego zarządzania energią, zużycia materiałów, zmniejszenia ilości odpadów, usprawnienia monitorowania i sygnalizacji zagrożeń w środowisku.

W tym roku oferta została wzbogacona o kolejne obszary, w tym m.in. oświetlenie, sensory elastyczne czy wprowadzenie rozwiązań Internetu Rzeczy, które znalazły już szerokie zastosowanie w ochronie środowiska, w monitorowaniu aktualnego stanu środowiska, ale także w urządzeniach pomagających w minimalizowaniu negatywnego oddziaływania przemysłu.

Co można zyskać?

W programie Sokół możliwe jest uzyskanie dwóch form dofinansowania: w postci bezzwrotnej oraz zwrotnej. Dofinansowanie bezzwrotne przewidziane jest dla fazy badawczo rozwojowej, a finansowanie zwrotne w postaci pożyczki dotyczy również fazy badawczo rozwojowej oraz fazy wdrożenia technologii.

W VI naborze Narodowy Fundusz przygotował atrakcyjne warunki finansowe. rozdaniu nie Oprocentowanie pożyczek preferencyjnych zostało zmniejszone do wysokości WIBOR 3M, nie mniej niż 1,5% dla przedsiębiorców oraz zostało wprowadzone stałe oprocentowanie w wysokości 1,5% dla JST/podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST.

Kiedy nabór?

NFOŚiGW rozpocznie nabór 17 lutego 2020 r. i zakończy go 29 maja 2020 r. W tym czasie planuje przeszkolić przedsiębiorców z przygotowania wniosków. W puli programu jest do wykorzystania jeszcze ponad 2 mld zł. Terminy szkoleń zostaną podane na stronie internetowej Funduszu: www.nfosigw.gov.pl.

Poprzednie edycje

Z pięciu poprzednich naborów „Sokoła” skorzystało 22 przedsiębiorców, a łączna wartość dofinansowanych projektów opiewa na ponad 172 mln zł, z czego wsparcie Narodowego Funduszu pokryło 123 mln zł.

Wśród sfinansowanych przedsięwzięć znalazło się między innymi opracowanie prototypu Mobilnego Kontenera Solarnego (Solar Networks Sp. z o.o.). Mobilny kontener solarny jest wyposażony w wysokowydajne i najwyższej jakości panele słoneczne, przyjazny dla użytkownika panel sterowania, regulowany i pojemny system magazynowania energii. Dzięki inteligentnemu systemowi ustawień może rozpocząć zasilanie dowolnej wybranej lokalizacji w bardzo krótkim czasie. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w trudnodostępnych miejscach, gdzie nie ma dostępu do energii elektrycznej lub jego odbiór jest znacznie ograniczony.

Inne sfinansowane przedsięwzięcia to np: termoutwardzalna farba proszkowa luminescencyjnej odblaskowej oraz folii luminescencyjnej, luminescencyjnej odblaskowej (Luxo Sp. z o.o.), czy innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska technologii bionawozu z odpadów (Ekotechnologie sp. c.).

Źródła: NFOŚiGW, psik.org.pl

Redakcja GLOBEnergia