Innowacyjność – Polska daleko w tyle

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

h74227666pan

Komisja Europejska opublikowała niedawno informacje dotyczące stopnia innowacyjności Europy z wyszczególnieniem na regiony i państwa, w stosunku do ciągle niedoścignionych  Stanów Zjednoczonych.

Z badan wynika bowiem że Europa owszem, rozwija się, lecz ciągle zbyt wolno. Źródeł tego problemu doszukano się w dużych różnicach regionalnych w poziomie innowacji. Te również nie tylko są dużo, ale dodatkowo się pogłębiają.

Ranking innowacyjności państw Europejskich zaczyna się od Szwecji- bardzo stabilnego lidera. Za nią znajdziemy Danię, Niemcy i Finlandię. Te kraje przodują przede wszystkim w  finansowaniu badań naukowych i innowacji.  Największą poprawą sytuacji mogą pochwalić się Portugalia, Estonia i Łotwa.

Komisarz Johannes Hahn, odpowiedzialny za politykę regionalną i miejską obiecuje: „Musimy pomóc Europie przekuwać genialne pomysły w zyskowne przedsięwzięcia, które są podstawą wzrostu zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Nowy budżet UE oraz zreformowane założenia polityki regionalnej dają nam jedyną w swoim rodzaju okazję do spotęgowania innowacji w Europie. Łącznie ponad 100 mld EUR inwestycji w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostanie wyasygnowane na cele badań i innowacji, jak również rozwój cyfrowy, potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój sektora energii ekologicznej i efektywności energetycznej. Ogłoszone dziś tabele wyników wskazują, że niektóre regiony wyraźnie przodują, jednak utrzymują się poważne rozbieżności wskaźników. Nowa polityka regionalna będzie musiała stawić czoła tym zapóźnieniom: każdy z 274 regionów europejskich musi wypracować własną, inteligentną strategię specjalizacji, z uwzględnieniem innowacji. Regiony muszą rozpoznać swoje silne strony i znaleźć nowe sposoby, które pozwolą im sprostać gospodarczo rosnącej globalnej konkurencji.”

Naszą branżę oczywiście najbardziej interesuje to, jaka część z tych 100 mld EUR zostanie przekazana na sektor energii ekologicznej i efektywności energetycznej. Otóż nie ma się co łudzić, że będzie to suma porażająca, bowiem zaraz za tą deklaracją pojawiła się następna. A mianowicie  Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki doprecyzował, że w ciągu najbliższych ośmiu lat  program badan i innowacji „Horyzont 2020” zostanie wzbogacony o 80 mld EUR.  A więc dla interesującego nas sektora gospodarki przypadnie mniej niż 20% planowanych funduszy.
Kilka słów o rankingu.
W stosunku do międzynarodowej konkurencji UE w tym wyścigu  ma przewagę nad Australią, Kanadą,  Brazylią, Rosją, Indiami, Chinami i Republiką Południowej Afryki. Należy nadmienić, że przewaga nad Chinami nieustannie się zmniejsza. Zostajemy niestety w tyle za Koreą Południową, USA i Japonią.
Zróżnicowanie państwa Europy w dziedzinie innowacji zobrazowane jest na poniższym wykresie.  
 
  
Wykresy obrazujące index innowacji  Polski w porównaniu do innych państwna przestrzeni ostatnich lat, oraz w porównaniu do Indeksu UE=100
 
Szczegółowa analiza dla Polski.
Polska jest na ostatnim miejscu w grupie państw umiarkowanych pod względem innowacji, a czwartym od tyłu w ogólnej klasyfikacji.  Analizując podobne zestawienia w poprzednich latach łatwo zauważyć, że Polska jest pod tym względem  bardzo niestabilna. W latach 2006 i 2013 zanotowano nieznaczne, ale jednak obniżenia. Nasz kraj jest dużo poniżej średniej europejskiej we większości z branych pod uwagę wskaźników, począwszy od ilości osób na studiach doktoranckich, po ilość zgłoszeń patentowych.

Źródło:
„Innovation Union Scoreboard 2014”
“Innovation performance: EU Member States, International Competitors and European Regions compared “
Komisja Europejska
Anna Będkowska