Innowacyjny statek przywiezie wodór do Japonii – czy będzie to zielony wodór?

24 grudnia pierwszy na świecie przewoźnik skroplonego wodoru opuścił Japonię. Celem jego podróży jest Australii, w której odbierze swój pierwszy ładunek. Statek wróci do Japonii pod koniec lutego. Transport ten jest realizowany w ramach pilotażowego projektu o wartości 362 milionów dolarów, kierowany przez japońskie Kawasaki Heavy Industries Ltd. i wspierany przez rządy Japonii i Australii. Transportowiec SUISO FRONTIER przewiezie z Australii wodór wytwarzany z węgla brunatnego.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Cel?

Kawasaki Heavy Industries Ltd. jest głównym producentem gazowców do przewożania LNG. Celem spółki jest powtórzenie sukcesu gazowców na skroplony gaz ziemny (LNG) i pozostanie głównym producentem okrętów również w przypadku okrętów przewożących wodór. Działania spółki są odpowiedzią na duże zainteresowanie wodorem i określanie tego nośnika energii mianem kluczowego elementu, który może pomóc w dekarbonizacji przemysłu i wspomóc globalną transformację energetyczną.

SUISO FRONTIER - pierwszy na świecie statek, który został oficjalnie sklasyfikowany jako transportowiec do przewozu skroplonego wodoru.
Źródło: HySTRA

W ramach testów - wodór ze zgazowania węgla

W styczniu 2021 roku w ramach japońsko-australijskiego przedsięwzięcia rozpoczęto produkcję wodoru z węgla brunatnego w ramach projektu testowego. Celem projektu jest pokazanie, że skroplony wodór można bezpiecznie eksportować drogą morską. SUISO FRONTIER po przybyciu do Australii zostanie poddany testom, po czym zostanie napełniony skroplonym wodorem.

Pierwszy na świecie transportowiec skroplonego wodoru opuszcza Japonię.

Dlaczego płynny wodór?

Wodór przekształcony z gazu w ciecz ma 800 razy mniejszą objętość. Skroplenie wymaga schłodzenia wodoru do poziomu -253 stopni Celsjusza. Takie zmniejszenie objętości pozwala na bardziej efektywny transport wodoru na duże odległości. Transportowiec powstał we współpracy ze stowarzyszeniem HySTRA (CO2 free Hydrogen Energy Supply-chain Technology Research Association). Spółka utrzymuje, że SUISO FRONTIER jest pierwszym z wielu innych transportowców wodoru, które wybudują w przyszłości.

Zobacz również