Innowacyjny system produkcji energii z odpadów komunalnych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zakład ITS Cavagla we Włoszech

 Włoska spółka Ecodeco®  stworzyła innowacyjny system produkcji energii z odpadów komunalnych po zbiórce selektywnej.

Jest to możliwe dzięki dużej wartości energetycznej dóbr konsumpcyjnych, które po zużyciu zostają wyrzucone jako odpady. Składowiska tych odpadów zostały nazwane przez firmę Ecodeco® Wtórnymi Zbiornikami Energii, których rozmieszczenie pokrywa się z obszarem zamieszkałym przez konsumentów. Aby wykorzystać te odpady energetycznie stworzono Inteligentne Stacje Przeładunkowe (ITS®) oraz bioreaktory aktywowane.

Do systemów ITS® są przywożone zbędne frakcje odpadów po zbiórce selektywnej- tzw. balast. W zakładzie ITS® na skutek procesu Biocubi®, ze 100 kg frakcji balastowej powstaje około 70 kg suszu biologicznego zwanego Amabilis®, który jest suchy, niegnijący, bezwonny, nadający się do wykorzystania energetycznego. Proces Biocubi® odbywa się według następujących faz.

Spółka Ecodeco® nazwą Waste&Power® określiła zespół, na który składa się sieć zakładów ITS®, skupiających w Amabilis® energię zawartą we frakcji balastowej oraz instalację do produkcji energii elektrycznej. Innym rozwiązaniem proponowanym przez Ecodeco® jest zakład NEW® (Natural Energy from Waste), w którym Amabilis® jest dzielony na dwa rodzaje materiału:
  • na frakcję odnawialną, wzbogaconą drewnem, papierem, tekturą, tekstyliami z włókien naturalnych i suchym materiałem organicznym
  • na frakcję nieodnawialną wzbogaconą poliolefinami, czyli tworzywami sztucznymi.

Opisane systemy, pomyślnie zrealizowane przez firmę Ecodeco® w różnych państwach europejskich, stanowią innowacyjny przykład rozwiązań służących do utylizacji odpadów. Budowa takiej sieci zakładów produkujących energię z odpadów, szczególnie powinna zainteresować gminy. (…)

 

Grzegorz Pełka, GLOBEnergia

Cały artykuł - GLOBEnergia 1/2009

produkcja energii z odpadów