Instalacja fotowoltaiczna – ile energii produkuje realnie w ciągu roku?

fotowoltaika

Ile zielonej energii elektrycznej produkuje instalacja fotowoltaiczna? Podsumowujemy 2021 rok dla instalacji PV o mocy około 10 kWp na przykładzie inwestora - prosumenta, którego instalację obserwujemy już drugi rok.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

fotowoltaika

Podziel się

Przez kolejny rok obserwowaliśmy prosumencką instalację fotowoltaiczną o mocy 9,86 kWp zlokalizowaną w podkrakowskiej miejscowości. Jak wyglądał drugi rok dla tej instalacji pod kątem produkcji energii? Rok 2021 był lepszy czy gorszy od 2020? Sprawdzamy! 

Parametry instalacji

Mikroinstalacja PV, której się przyglądaliśmy została przyłączona do sieci pod koniec 2019 roku. Dzięki temu, mieliśmy pełne dwa lata, w których mogliśmy monitorować ile energii może wyprodukować instalacja w ujęciu dziennym, miesięcznym i rocznym. Analizowana instalacja jest zlokalizowana w Małopolsce, w miejscowości znajdującej się na południowy wschód od Krakowa. Przyjrzyjmy się jej parametrom.

  • Instalacja o mocy 9.86kWp
  • Instalacja podłączona do sieci w grudniu 2019 roku
  • Moduły monokrystaliczne MWT o mocy 340 Wp
  • Kierunek - południe
  • Konstrukcja wsporcza do dachówki ceramicznej
  • Dom jednorodzinny, piętrowy z dachem dwuspadowym.
Instalacja fotowoltaiczna wykonana na dachu inwestora (fot. Globenergia)

Uzysk z instalacji PV

Przyjmuje się, że w polskich warunkach klimatycznych optymalnie zlokalizowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1 000 kWh z każdego zainstalowanego kilowata mocy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że instalacja fotowoltaiczna będzie produkować najwięcej energii w miesiącach letnich (nawet do 70%), a dokładnie od kwietnia do września. Dysproporcja w produkcji energii z modułów fotowoltaicznych może być duża (nawet do kilkuset procent) w zależności od danego miesiąca i pogody.  

Zgodnie z założeniami, instalacja prosumenta powinna rocznie wyprodukować około 9860 kWh energii, co w przeliczeniu na miesiąc daje 821,67 kWh miesięcznie. 

W ciągu całego 2021 roku instalacja wyprodukowała około 10,06 MWh. To nieco większy uzysk, niż zakłada teoria. Średnia miesięczna produkcja dla tej instalacji wyniosła 838,3 kWh, czyli o 2% więcej niż zgodnie z założeniami.

Uzysk energii z mikroinstalacji o mocy 10 kWp w 2021 r.

2021 a 2020

2021 rok pod względem produkcji był nieco gorszy od 2020 roku. W 2021 roku instalacja wyprodukowała o 610 kWh mniej niż w 2020 roku. Inne też okazały się rekordowe miesiące.  W 2021 roku, rekordowym miesiącem w produkcji energii okazał się czerwiec z produkcją na poziomie 1538 kWh. W 2020 roku rekordowy był  kwiecień, z 1577 kWh zielonej energii. Zarówno w 2021 jak i w 2020 roku najgorszym miesiącem dla instalacji okazał się grudzień. W grudniu 2021 roku instalacja wyprodukowała 165 kWh, a w 2020 roku 242 kWh.

Porównanie uzysku energii z mikroinstalacji o mocy 10 kWp w 2021 r. i 2020 r.

W ubiegłym roku najproduktywniejszym okresem okazał się II kwartał. W kwietniu, maju i czerwcu instalacja wyprodukowała łącznie 3794 kWh. To podobny wynik co w II kwartale 2020 roku, kiedy produkcja wyniosła 3856,55 kWh.

Zobaczmy porównanie produkcji w 2021 i 2020 roku dla poszczególnych okresów.

Okres2021 - produkcja zielonej energii 2020 - produkcja zielonej energii 
I kwartał1572 kWh1884 kWh
II kwartał3794 kWh3857 kWh
III kwartał3238 kWh3752 kWh
IV kwartał1458 kWh1176 kWh
ROK10,06 MWh10,67 MWh

Zgodnie z teorią, od kwietnia do września instalacja PV powinna wyprodukować najwięcej energii. W 2021 roku zaskoczeniem był październik, w którym instalacja wyprodukowała prawie dwa razy więcej energii niż w analogicznym okresie w poprzednim roku.

2021 - rekordowy miesiąc

Najlepszym miesiącem pod względem produkcji w 2021 roku okazał się czerwiec. System, który analizujemy wyprodukował w ciągu miesiąca aż 1 538 kWh energii elektrycznej. Średnia produkcja dzienna wynosiła w tym miesiącu 51,26 kWh. Najwyższa dzienna produkcja w tym miesiącu to 63,56 kWh, a najniższa to 18,49 kWh. 

2021 - rekordowy dzień

Może zastanawiacie się, ile energii maksymalnie może wyprodukować instalacja o mocy 10 kWp w ciągu jednego słonecznego dnia. Dla tej instalacji rekordowym dniem okazał się 28.04.2021 r. Instalacja wyprodukowała wtedy aż 64,49 kWh, czyli około 0,6% rocznego uzysku. Dla porównania, najmniejsza produkcja dzienna w ciągu roku wyniosła 0,05 kWh. Taki uzysk przyniósł jeden z grudniowych dni.

Podsumowanie

Zarówno 2020 jak i 2021 rok okazały się dobre pod względem produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej. Instalacja wyprodukowała nieco więcej energii niż zakłada teoria. Miały na to wpływ korzystne warunki pogodowe, ale również komponenty dobrej jakości i prawidłowy montaż. 

A Wy macie swoje instalacje prosumenckie? Pochwalcie się nam swoimi uzyskami!

W tej instalacji monitorujemy również pompę ciepła. Ile energii pobrała w 2021 roku? To temat kolejnego artykułu! Śledźcie nas na bieżąco!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia