Instalacja fotowoltaiczna na zbiorniku w Rudzie Śląskiej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

PVRudaSlaska
Na 17 października bieżącego roku zaplanowano otwarcie największej w Polsce dachowej instalacji fotowoltaicznej. Obiekt mieści się na dachu zbiornika wodnego należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie. Oddział Sieci Magistralnej Czarny Las eksploatuje rurociągi obsługujące mieszkańców 8 śląskich miast: Bytomia, Gliwic, Pyskowic, Rudy Śląskiej, Tarnowskich Gór, Toszku, Zabrza i Zbrosławic. Zbiornik, na którym zamontowana została instalacja należy do kompleksu sieciowych zbiorników wyrównawczych. Powierzchnia instalacji na dachu zbiornika zajmuje powierzchnię ok. 20 tys. m2. 
 

Na instalację składa się 1296 monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 240 Wp. Moc zainstalowana całej instalacji to 311kWp. Wartość 311kWp energii jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne ok. 100 gospodarstw domowych przez okres 1 roku. Generalnym wykonawcą została firma RenCraft Sp. Z o. o. z Bydgoszczy. Koszt całej inwestycji wyniósł ok. 4,5 mln zł, z czego ponad 85% pochodziło ze środków unijnych. Oprócz paneli instalacja wyposażona jest w 18 inwerterów firmy SMA, które umożliwiają codzienną kontrolę uzysku energii ze słońca.

Energia powstała na farmie fotowoltaicznej ma być niezależnym zewnętrznie, źródłem zabezpieczenia energetycznego dla pomp instalacji hydrotechnicznych GWP w Rudzie Śląskiej.
Pozostała energia przekazywana jest do sieci dystrybucyjnej Tauron za pośrednictwem stacji transformatorowej 0.4 / 6.0 kV.

Inwestycja w Rudzie Śląskiej-Czarnym Lesie jest przykładem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w samym centrum wysoko zurbanizowanej aglomeracji. Poza oczywistą korzyścią energetyczną, inwestycja na Śląsku przyczynia się także do ochrony środowiska. Dzięki wykorzystaniu fotowoltaiki, roczna emisja szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery spadnie o ok.223 ton.

Źródła:
RenCraft Sp. Z o. o.
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
www.nettg.pl

Anna Wańska